• Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance

  Uwaga!

  Od 27 maja do 10 czerwca 2021 r. przeprowadzone zostanie w naszej szkole postępowanie uzupełniające do grupy czterolatków. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz ponowne złożenie wniosku.

  Terminy_rekrutacji_do_oddzialow_przedszkolnych.pdf

  Regulamin_rekrutacji_dzieci_do_oddzialow_przedszkolnych.pdf

  Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_oddzialu_przedszkolnego.pdf

  Oświadczenia_rekrutacyjne.pdf

  Informacja_o_przetwarzaniu_danych.pdf

 • 101. Rocznica Urodzin Naszego Patrona

 • WYNIKI GMINNEGO KONKURSU „WIEDZY O BERLINIE”

  Uczniowie naszej szkoły na podium!

  Marcel Rozenberg 7B – I  MIEJSCE

  Mikołaj Sieniawski 7A – II  MIEJSCE

  Rozalia Nierzwicka 7B – III  MIEJSCE

   

  Wir gratulieren und wir wünschen viele Erfolge!!!

  Die Deutschlehrer

 • Nowe godziny pracy biblioteki szkolnej od 17 maja br.

  7.30 - 15.00 - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

  7.30 - 13.00 - piątek

 • Pamiętajmy o wytycznych MEiN, MZ i GIS!

   

  Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 17 maja br. rozpoczynamy nauczanie hybrydowe,  a od 31 maja br. już wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie. Wspólnie zatroszczmy się, aby powrót do szkoły był bezpieczny. Przypominamy o podstawowych zasadach:

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
  2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania
   w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
  3. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
  4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

  DYSTANS, DEZYNFEKCJA, HIGIENA, MASECZKA, WIETRZENIE

 • Masz talent? Właśnie na Ciebie czekamy!

  Jeśli jesteś uczniem klas 4-8 naszej szkoły i chcesz zaprezentować Swój talent, weź udział w Szkolnym Konkursie Mam Talent!

  Zapraszamy!

 • Nauka hybrydowa w klasach 4-8

  Drodzy Uczniowie klas 4-8

  Już niebawem spotkamy się w szkole. Cieszymy się, że Was zobaczymy, że wypełnicie budynek gwarem i uśmiechem. Wiemy, że obawiacie się powrotu. Doskonale Was rozumiemy. Pierwszy dzień poświęcimy głównie na rozmowy i integrację.

  Oto jak będzie wyglądała organizacja pracy w dniach 17-28 maja 2021 r.

  • 17 maja – w szkole uczą się klasy czwarte, piąte i kl. 6b;
  • 18 maja – w szkole uczą się klasy: 6a, 6c, 6d oraz klasy siódme;
  • 19 maja – w szkole uczą się klasy czwarte, piąte, kl. 6c i kl. 6d;
  • 20 maja – w szkole uczą się klasy 6a, 6b, 7c, 7d oraz klasy ósme;
  • 21 maja – w szkole uczą się klasy czwarte, kl. 7a, kl.7b oraz klasy ósme;
  • 24 maja – w szkole uczą się klasy siódme i ósme;
  • 25-27 maja - egzamin ósmoklasisty - dni wolne dla pozostałych klas;
  • 28 maja – w szkole uczą się klasy piąte i szóste.

  Na nauczaniu zdalnym pozostają danego dnia klasy niewymienione.

  Od dnia 31 maja do szkoły na zajęcia stacjonarne przychodzą wszystkie klasy.

  Informujemy, że do końca roku szkolnego nie obowiązuje zmiana obuwia.

  Plan_lekcji_od_17_maja_2021r..pdf

   

  Do zobaczenia!

 • Obiady za miesiąc maj 2021 r.

  Opłata za obiady za miesiąc maj 2021 r. wynosi:

  Klasy „0” – klasy III – 80 zł

  Wyżywienie przedszkole – 130 zł

  Klasy IV - VIII - 16 zł

  Płatne do 14-go maja 2021 r.

 • Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny

  Szkoła Podstawowa w Pszczółkach była organizatorem Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego pt. "Pani Wiosna". Konkurs dedykowany był uczniom klas I-III.

  Oczywiście do udziału w konkursie przystąpili uczniowie z naszej świetlicy szkolnej.

  Z przyjemnością informujemy, że II miejsce w konkursie zajęła Olena Kahonovska z kl. IIa, a wyróżnienie otrzymała Antonina Kamińska z kl. IIc.

  WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ, A ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!

 • Wielki Maraton Czytelniczy klas II-III. Mamy Laureata i Finalistę!!!!!

  Torończak Magdalena została laureatem,

  Pragacz Alicja została finalistą

  IX edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2020/2021 dla klas II-III

  pt."Spotkacie nowych przyjaciół".

  W tegorocznym konkursie protokoły końcowe nadesłały 204 szkoły i biblioteki.

  Wzięło w nim udział 3370 uczniów i 272 ich opiekunów z Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskiego,Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego.

  Komisja Wielkiego Maratonu Czytelniczego po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała 94 tytuły LAUREATA i 106 tytułów FINALISTY. Ponadto wyróżniła 126 uczniów z najlepszymi wynikami w szkołach, w którym nie ma Laureatów i Finalistów.

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Uczniom i ich Opiekunom, wszystkim Uczestnikom WMC Spotkacie Nowych Przyjaciół.

  Nagrody książkowe dla laureatów, finalistów i wyróżnionych ufundowało Miasto Gdańsk.

  UWAGA

  Ze względu na pandemię organizatorzy nie mogą przeprowadzić obecnie tradycyjnej Gali. W miarę rozwoju sytuacji poinformujemy wszystkich Uczniów i ich Opiekunów o terminie i metodzie wręczenia nagród i dyplomów. Nagrody będzie można odbierać w Filii Gdańskiej WiMBP przy ulicy Mariackiej 42 według następującego harmonogramu:

  - od 10 maja przez PRZEDSTAWICIELA szkoły, który odbierze pakiet dla WSZYSTKICH nagrodzonych z danejplacówki,

  - od 26 czerwca do 31 sierpnia (czyli po zakończeniu roku szkolnego – przez całe wakacje) opiekunowie ucznia(lub uczeń osobiście) będą mogli odebrać nagrody indywidualnie.

  Zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi Przedstawiciel szkoły powinien mailowo ustalić termin odbioru(minimum dzień wcześniej).

 • Wielki Maraton Czytelniczy kl. IV-VI. Mamy Laureata!!!!!

  Anna Pragacz Laureatem Wielkiego Maratonu Czytelniczego klas 4-6

  pt. "Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca".

  Organizatorzy informują, że do Wielkiego Maratonu Czytelniczego na wszystkich czterech poziomach wiekowych zgłosiło się 309 placówek.

  W zmaganiach konkursowych wzięło udział 7752 uczniów pod opieką 885 nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych. Do tegorocznej edycji Maratonu „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” zgłosiło się 237 placówek.

  W Maratonie uczestniczyło 2401 uczniów pod opieką 327 nauczycieli.

  Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała 96 tytułów laureata, 96 tytułów finalisty i 121 wyróżnień. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie ze szkół, w których żaden uczeń nie zdobył tytułu Laureata ani Finalisty.

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom i ich nauczycielom, wszystkim uczestnikom WMC „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”!

  Nagrody funduje Miasto Gdańsk.

 • Zmiana organizacji pracy szkoły od 4 maja br.

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  zgodnie z zapowiedziami, przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń, uczniowie stopniowo powrócą do szkół. W pierwszym etapie zaplanowano powrót do nauki stacjonarnej wszystkich klas 1-3.

  W Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance planowana jest następująca organizacja edukacji:

  1. Grupy przedszkolne 4-latków i 5-latków – zajęcia odbywają się według stałego planu.

  2. Oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego „0a”, „0b” oraz „0c”  - zajęcia odbywają się w godzinach:

  • I zmiana: 7.40-12.40
  • II zmiana: 12.00-17.00

  3. Klasy I-III  – nauka stacjonarna zgodnie z planem zajęć obowiązkowych, rewalidacyjnych, terapeutycznych oraz dodatkowych.

  Wszystkie zajęcia odbywają się po stronie tzw. małej szkoły, wejście do budynku również od strony tzw. małej szkoły.

  4. Klasy IV-VIII przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych:

  zgodnie z dotychczasowym planem lekcji realizowane z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams.

  Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i pozalekcyjne – zajęcia ustalone zostaną po indywidualnym skontaktowaniu się nauczyciela z rodzicami. Forma zajęć dostosowana zostanie do indywidualnych potrzeb uczniów. Istnieje możliwość indywidualnej pracy z uczniem w szkole.

  Nauczyciele „wspomagający” – uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem (w przypadku zajęć prowadzonych z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams), dodatkowo kontaktują się z uczniami, nauczycielami i rodzicami w celu współorganizowania pracy.

   

  Pedagog szkolny

  Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

  tel. 798024602

   

  Psycholog szkolny

  Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

  tel. 798024502

  Pedagog i psycholog szkolny uczestniczą w zajęciach z wychowawcą oraz dodatkowo prowadzą warsztaty dla uczniów.

   

  Sekretariat szkoły

  Czynny codziennie w godzinach 7.30-15.30

  tel. 58 6821317

  tel. 500293450

   

  Biblioteka szkolna

  Czynna:

  poniedziałek w godzinach 7.30-12.30

  wtorek w godzinach 12.00 - 18.00

  środa w godzinach 7.30-12.30

  czwartek w godzinach 12.00 -18.00

  piątek w godzinach 9.00 -12.00

   tel. 58 6821317 wew. 26

   

  Świetlica szkolna

  Czynna codziennie  w godzinach 6.30-17.00

   

  Dyrektor szkoły

  tel. 513097116

   

  Iwona Tanewska

  Dyrektor szkoły

 • Alfik Matematyczny - wielki sukces Naszych Uczniów!!!!!

  Dnia 25 lutego 2021 r. obyła się XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. W matematycznej rozgrywce wzięło udział ponad ok. 13 tysięcy uczestników, wśród których wyłoniono 100 laureatów.

  Pierwsze miejsce w kraju uzyskała Łucja Kudła z klasy 3a naszej szkoły

  JESTEŚMY BARDZO DUMNI!!!!!

  W grupie uczniów wyróżnionych znalazł się również Czarek Zaglaniczny z klasy 2a, który uzyskał X miejsce w województwie pomorskim.

  GRATULUJEMY!!!!!

  Szczegółowe informacje dotyczące wyników uczniów naszej szkoły znajdują się poniżej:

  Wyniki_-_Alfik_matematyczny.pdf

  Gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział  w konkursie, wyniki wszystkich Naszych Uczniów są imponujące!!!!

  BRAWO!!!!!

   

 • SZKOLNY KONKURS WIEDZY o KONSTYTUCJI 3 MAJA!!!

      W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym Konstytucji 3 Maja. Będzie to test wiedzy online na Testportalu.

  Zakres tematyczny konkursu:

  - okoliczności powstania Konstytucji 3 Maja (tło historyczne)

  - postaci związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja

  - zasady wprowadzone przez Konstytucję 3 Maja

  - znaczenie Konstytucji 3 Maja dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6, 7 i 8.

  Chęć udziału należy zgłosić do środy 5 maja na klasowym kanale historii pod postem o konkursie (w przypadku klasy 8b prosimy o wpisy na kanale wos).

  TERMIN KONKURSU: poniedziałek 10 maja godzina 11.00 (w godzinach porannych zostanie przesłany link w wiadomości prywatnej każdemu zgłoszonemu uczestnikowi. Link będzie aktywny o godzinie 11ej). Podczas wyłaniania zwycięzców pod uwagę brana będzie poprawność udzielonych odpowiedzi. W przypadku takiej samej ilości punktów kryterium rozstrzygającym będzie czas rozwiązania testu). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rozdziału nagród na kategorie klasowe w przypadku dużej liczby chętnych uczestników.

  Informacja o materiałach pomocnych w przygotowaniach do konkursu znajduje się na kanałach historii aplikacji Teams w poszczególnych klasach 6, 7 i 8.

  Zapraszamy do udziału!

  Monika Szumiłowska

  Katarzyna Gajtkowska

 • Alfik Humanistyczny - wielki sukces Naszych Uczniów!!!!!!

  Dnia 11 marca 2021 r. odbyła się XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny. Startowało blisko 3,6 tys. uczestników, wśród których wyłoniono 74 laureatów.

  Wśród wyróżnionych uczniów klas drugich znaleźli się:

  II miejsce w województwie pomorskim - Maria Zucholl, z klasy 2d,

  III miejsce w województwie pomorskim - Jagoda Moskal z klasy 2a,

  IV miejsce w województwie pomorskim - Alicja Pragacz z klasy 2b,

  V miejsce w województwie pomorskim - Katarzyna Drapała z klasy 2a,

  V miejsce w województwie pomorskim - Nina Stworzyjanek z klasy 2a,

  X miejsce w województwie pomorskim - Aleksander Romik z klasy 2a,

  XII miejsce w województwie pomorskim - Olena Kahanowska z klasy 2a,

  XIV miejsce w województwie pomorskim - Lena Konkel z klasy 2a,

  XVII miejsce w województwie pomorskim - Konrad Sikorski z klasy 2a.


  Wśród wyróżnionych uczniów klas trzecich znaleźli się:

  II miejsce w województwie pomorskim - Magdalena Torończak z klasy 3c (11 miejsce w kraju),

  VII miejsce  województwie pomorskim - Tymon Bedełek z klasy 3b,

  X miejsce w województwie pomorskim - Vivien Sonrot z klasy 3b,

  XII miejsce w województwie pomorskim - Maja Fuchs z klasy 3c,

  XV miejsce w województwie pomorskim - Julia Marcinkowska z klasy 3a,

  XV miejsce w województwie pomorskim - Kornelia Wrycz-Rekowska z klasy 3a,

  XV miejsce w województwie pomorskim - Jakub Okuniewski z klasy 3c,

  XVIII miejsce w województwie pomorskim - Iza Bohdanowicz z klasy 3a.


  GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Szczegółowe informacje dotyczące wyników uczniów naszej szkoły znajdują się poniżej:

  Wyniki_-_Alfik_humanistyczny.pdf

  Gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział  w konkursie, wyniki wszystkich Naszych Uczniów są imponujące!!!!

  BRAWO!!!!!


 • Nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

  Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance zostały przekazane do publicznej wiadomości.

  Poniżej wyniki rekrutacji:

  Lista_dzieci_przyjętych_i_nieprzyjętych_2021-2022.pdf

  Listy umieszczone zostały również na tablicy informacyjnej - główne wejście do tzw. „dużej szkoły”.


 • Zmiana organizacji pracy szkoły od 26 kwietnia br.

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  w związku z wprowadzeniem w klasach I-III województwa pomorskiego od 26 kwietnia br. nauki w trybie hybrydowym, organizacja pracy szkoły przedstawiać się będzie następująco:

  1. Grupy przedszkolne 4-latków i 5-latków – zajęcia odbywają się według stałego planu.

   

  2. Oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego „0a”, „0b” oraz „0c”  - zajęcia odbywają się w godzinach:

  • I zmiana: 7.40-12.40,
  • II zmiana: 12.00-17.00.

  3. Klasy I-III  – nauka hybrydowa, tj. nauka zdalna/stacjonarna naprzemiennie:

  • 26-30 kwiecień br. - nauka zdalna klasy: 1a, 1c, 1d, 2a, 3b, 3c

                                          nauka stacjonarna klasy: 1b, 2c, 2d, 2b, 3a

  • 4-7 maja br. - nauka zdalna klasy: 1b, 2c, 2d, 2b, 3a

                                 nauka stacjonarna klasy: 1a, 1c, 1d, 2a, 3b, 3c

  • w kolejnych tygodniach zgodnie z powyższym naprzemiennym układem.

  Wszystkie zajęcia odbywają się po stronie tzw. małej szkoły, wejście do budynku również od strony tzw. małej szkoły.

   

  4. Klasy IV-VIII przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych:

  zgodnie z dotychczasowym planem lekcji realizowane z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams.

   

  Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i pozalekcyjne – zajęcia ustalone zostaną po indywidualnym skontaktowaniu się nauczyciela z rodzicami. Forma zajęć dostosowana zostanie do indywidualnych potrzeb uczniów. Istnieje możliwość indywidualnej pracy z uczniem w szkole.

  Nauczyciele „wspomagający” – uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem (w przypadku zajęć prowadzonych z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams), dodatkowo kontaktują się z uczniami, nauczycielami i rodzicami w celu współorganizowania pracy.

   

  Pedagog szkolny

  Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

  tel. 798024602

   

  Psycholog szkolny

  Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

  tel. 798024502

  Pedagog i psycholog szkolny uczestniczą w zajęciach z wychowawcą oraz dodatkowo prowadzą warsztaty dla uczniów.

   

  Sekretariat szkoły

  Czynny codziennie w godzinach 7.30-15.30

  tel. 58 6821317

  tel. 500293450

   

  Biblioteka szkolna

  Czynna:

  poniedziałek w godzinach 7.30-12.30

  wtorek w godzinach 12.00 - 18.00

  środa w godzinach 7.30-12.30

  czwartek w godzinach 12.00 -18.00

  piątek w godzinach 9.00 -12.00

   tel. 58 6821317 wew. 26

   

  Świetlica szkolna

  Czynna codziennie  w godzinach 6.30-17.00

   

  Dyrektor szkoły

  tel. 513097116

   

  Iwona Tanewska

  Dyrektor szkoły

 • Konkurs fotograficzny "Wiosną przyroda budzi się do życia" - rozstrzygnięty!

  Z przyjemnością informujemy, że konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Otrzymaliśmy aż 21 pięknych zdjęć ukazujących budzącą się do życia przyrodę.

  Jury (nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych oraz dyrekcja) miało wielki dylemat z wytypowaniem najlepszych prac. W ocenie prac konkursowych brano pod uwagę przede wszystkim ciekawe pod względem artystycznym zdjęcie z oryginalnym opisem oraz zgodność pracy z tematem.

  Zwycięzcy konkursu:

  1. miejsce - Weronika Richter kl. 8b

  2. miejsce - Maksymilian Sawicki kl. 6a

  3. miejsce - Bartosz Lisiecki kl. 4a

  Wyróżnienia: Jakub Wieczorek kl. 6a, Adam Sikorski kl. 5c, Lena Engel kl. 5c.

  DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie!

  Zwycięzcom GRATULUJEMY!

  organizatorzy:

  M. Kulas, M. Kiciak

  konkurs_fotograficzny_2021.pdf

 • NAKRĘTKI NA ZDROWIE

  Zbieramy nakrętki dla jedenastoletniego ARTURKA!!!

   

  GDZIE: główne wejście do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance

  KIEDY: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

   

  Wrzuć nakrętki do specjalnie przygotowanego pojemnika, a otrzymasz 3 godziny w ramach WOLONTARIATU.

  Wrzucając nakrętki do pojemnika, zrób sobie zdjęcie
  i wyślij je (przez Teams) do opiekuna Samorządu Uczniowskiego (Ł. Pikus, M. Tomczyk, M. Kiciak).

   

  Chcesz dowiedzieć się więcej o Arturze Rosa?

  Odwiedź strony:

  https://www.youtube.com/watch?v=DiV2J_WAeAk

  www.arturek.net

  WARTO POMAGAĆ!!!

 • Obiady

  Obiady za miesiąc kwiecień 2021 r.

  Opłata za obiady za miesiąc kwiecień 2021 r. wynosi:

  Klasy „0” – 40 zł

  Wyżywienie przedszkole – 65 zł

  Płatne do 23-go kwietnia 2021 r.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
  Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn
 • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450

Galeria zdjęć