• Wyniki SZKOLNEGO KONKURSU MAM TALENT!!!!!!!

  Z przyjemnością obejrzeliśmy nagrania z talentami uczniów naszej Szkoły.

  Do konkursu zgłosiło się 10 osób. Uczniowie prezentowali między innymi: grę na różnych instrumentach,
  śpiew, taniec współczesny, balet, gimnastykę artystyczną, rysowanie oraz układanie kostki Rubika na czas.

   

  Zwycięzcy konkursu:

  1. miejsce Illia Kviatkivskyi - układanie kostki Rubika,

  2. miejsce Julia Warnke - śpiew,

  3. miejsce Weronika Armatowska - balet oraz duet Julia Kornatowska i Zofia Hurtak - gimnastyka artystyczna.

   

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują nagrody!!!!   

  GRATULUJEMY!!!

  Organizatorzy:

  Opiekunowie SU

 • I Gminny Konkurs Języka Niemieckiego - rozstrzygnięty!!!

  I GMINNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO „Znane osoby z krajów niemieckojęzycznych”

  ORGANIZOWANY PRZEZ SP W WIŚLINIE IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

   

  WYNIKI KONKURSU:

  I. MIEJSCE – MARCEL ROZENBERG 7B

  II. MIEJSCE – MIKOŁAJ SIENIAWSKI 7A

  WIR GRATULIEREN!!!

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Leon

  Do wiosennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego Leon przystąpiło ponad 3,4 tysiąca uczniów z klas 1-3.

  Wśród uczniów z naszej szkoły zostali wyłonieni laureaci:

  II MIEJSCE w kraju wśród klas I zajęła LENA MAĆKOWSKA z kl. Ia

  IX MIEJSCE w kraju wśród klas I zajął MAKSYMILIAN MATYSIAK z kl. Ia

  VIII MIEJSCE w kraju wśród klas II zajęła GABRIELA SARNA z kl. IIb

  VIII MIEJSCE w kraju wśród klas III zajęła MAGDALENA TOROŃCZAK z kl. IIIc

   

  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

  Congratulations!!!!

 • Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego 4 - latków w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance na rok szkolny 2021/2022

  Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału czterolatków w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance:

  Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych_rekrutacja_uzupelniajaca_2021_2022.pdf

  Lista umieszczona została również na tablicy informacyjnej - główne wejście do tzw. „dużej szkoły”.

  Uwaga!

  O przyjęciu kandydata decyduje potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy złożyć do dnia 21 czerwca 2021 r.

  Oswiadczenie_woli_rodzica.pdf


 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Po pierwsze - Pamiętać! Witold Pilecki"

  Przez ostatnie kilka miesięcy dwoje uczniów  – Anna Pragacz z kl. 5C oraz Jakub Fąs z kl. 6d brali udział w projekcie historycznym dla klas piątych i szóstych "Po pierwsze - pamiętać! Witold Pilecki". Mieli oni m.in. możliwość uczestniczenia w spotkaniu z Panem Arturem Chomiczem z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który od początku istnienia projektu wspiera go w jego realizacji spotykając się z młodzieżą i opowiadając o życiu i dokonaniach słynnego rotmistrza. W tym roku spotkanie odbyło się poprzez platformę Teams.

  Cieszymy się, że nasi uczniowie mieli okazję kształtować swoją postawę patriotyczną oraz dziękujemy im za godne reprezentowanie naszej szkoły.

  Kuba został laureatem konkursu plastycznego zajmując zaszczytne, drugie miejsce. W składzie jury obradował m.in. dr Andrzej Karmasz - wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Bartłomiej Brosz - rysownik i ilustrator w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. Zadaniem uczestników było w szczególności stworzenie komiksu z wybranego okresu działalności Rotmistrza oraz stworzenie okładki książki. Na zdjęciach przedstawiamy prace Kuby.

  Gratulujemy!!!

 • Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego dla klas VI

  W turnieju wzięło udział 22 uczniów, w tym trzynastu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku oraz dziewięciu uczniów naszej szkoły. Turniej miał formę jednoetapowego testu online składającego się z zadań otwartych i zamkniętych sprawdzających wiedzę uczniów (gramatyka, słownictwo, uzupełnianie dialogów).
  Nasi uczniowie okazali się bezkonkurencyjni, zajmując wszystkie miejsca na podium:

  1. Franciszek Balicki kl. 6D

  2. Dominik Włodarczyk kl. 6D

  3. Mikołaj Rogowski kl. 6C

  Dodatkowo komisja postanowiła przyznać wyróżnienia wszystkim uczestnikom, którzy zdobyli 80% punktów, w tym: 5 osób z SP nr 56 w Gdańsku oraz 3 osoby z SP w Rotmance:

  - Oliwia Ossowska kl. 6A

  - Marcel Pokorowski kl. 6C

  - Dawid Jabłoński kl. 6B

  Serdecznie gratulujemy!

 • Werdykt Festiwalu MORE THAN WORDS

  Z przyjemnością informujemy, że w XIV WOJEWÓDZKIM FESTIWALU POEZJI I PIOSENKI ANGIELSKIEJ MORE THAN WORDS 2021,  organizowanym przez II Społeczną Szkołę Podstawową STO w Gdańsku,

  II miejsce w kategorii SOLISTKI Z WŁASNYM AKOMPANIAMENTEM zajęła HANNA KASZEWSKA z klasy 7c.

  Wyróżnienia w kategorii POEZJA otrzymały JULIA CHUDZIK z klasy 7c oraz AGATA BEKISZ z klasy 7b.

  SERDECZNE GRATULACJE!!!

 • Obiady za miesiąc czerwiec 2021 r.

  Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2021 r. wynosi:

  wyżywienie przedszkole – 130 zł

  od klasy „0” do klasy VII – 64 zł

  klasy VIII – 60 zł

  płatne do 14 – go czerwca 2021 r.

 • Stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

  Wnioski o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe należy składać w sekretariacie szkoły do 22 czerwca br.

  Regulamin przyznawania stypendiów oraz wzory wniosków do pobrania poniżej:

  Ważne dokumenty | Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły (edupage.org)

 • Nagrody im. Karola Wojtyły

  Wnioski o Nagrody im. Karola Wojtyły należy składać do 22 czerwca br. w sekretariacie szkoły.

  Nagroda im. Karola Wojtyły jest nagrodą wewnątrzszkolną, przyznawaną z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance.

  Uczeń kandydujący do Nagrody im. Karola Wojtyły między innymi:

  • uzyskuje celujące i bardzo dobre wyniki w nauce;
  • jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim;
  • wykazuje szczególne zdolności w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy;
  • prezentuje własny dorobek twórczy (literacki, artystyczny);
  • uzyskuje wysokie wyniki w rywalizacji sportowej (indywidualne osiągnięcia
   na szczeblu co najmniej powiatowym);
  • swoimi osiągnięciami promuje Szkołę w regionie, województwie, kraju i za granicą.

  Nagroda im. Karola Wojtyły przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  1. przedmioty humanistyczne,
  2. przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
  3. osiągnięcia artystyczne,
  4. osiągnięcia sportowe,
  5. edukacja wczesnoszkolna.

  Zgłoszenie ucznia do nagrody przedstawia się w formie pisemnej do dnia wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

  Kandydata do nagrody może zgłosić uczeń, rodzic lub nauczyciel.

  Wnioski rozpatruje Kapituła powoływana co rocznie przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

  Wzór wniosku o przyznanie Nagrody im. Karola Wojtyły oraz Regulamin w załączeniu.

  Regulamin_przyznawania_Nagrody_im._Karola.pdf

  Wniosek_o_przyznanie_Nagrody_im._Karola.docx 

  Obowiazek_informacyjny(1).docx

 • Dzień Dziecka - dziękujemy!!!!!!!!!!!!!!

  Wczoraj w naszej szkole był wspaniały dzień, świętowaliśmy Dzień Dziecka. Przygotowano wiele atrakcji. Powodzeniem cieszyły się zabawki dmuchańce, stacje zadań oraz zawody sportowe. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy, szczególnie głównym organizatorom - nauczycielom wychowania fizycznego z Panią Marzeną Myślak na czele. Dziękujemy również Radzie Rodziców za wsparcie finansowe.

  Było super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim

  Szanowni Państwo,

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim oferuje pomoc w postaci stałego dyżuru specjalisty w każdą środę w godzinach 14.00-16.00 pod numerem telefonu530-600-990 (pomoc interwencyjna i konsultacyjna w radzeniu sobie z bieżącymi problemami emocjonalnymi i adaptacyjnymi dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli).

  W naszej ofercie wsparcia działań podejmowanych przez nauczycieli i szkolnych specjalistów są także indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci i ich rodziców/opiekunów – umawiane na podstawie zgłoszeń przesyłanych do Poradni. Istnieje również możliwość organizacji konsultacji na terenie Państwa placówek – w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania ze strony uczniów czy ich rodziców.

   

  Ewa Jakacka

  Dyrektor

  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  w Pruszczu Gdańskim

 • Dzień Dziecka w naszej szkole

  Drogie Dzieci i Drodzy Uczniowie,

  jutro jeden z najwspanialszych dni w roku – Dzień Dziecka, z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji sponsorowanych przez Radę Rodziców.

  Podziękowania kierujemy również do Właścicieli Restauracji Kolorowy Pieprz z Kolnika oraz Prezesa Firmy Tapflo z Tczewa.

  Musimy jednak pamiętać, że odbywać się on musi przy zachowaniu odpowiednich obostrzeń związanych z panującą pandemią. Chcielibyśmy zaprosić tego dnia całą społeczność Rotmanki, jednak dla bezpieczeństwa naszych uczniów nie możemy tego zrobić. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku roku będziemy już razem!!!!!

  Poniżej szczegółowy plan Dnia Dziecka w naszej szkole.

  Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance

  1 czerwca 2021 r.

  Grupa 1 – 4-latki, 5-latki, oddziały „0” oraz klasy 1-4

  4-latki, 5-latki, oddziały „0” oraz klasy 1-3

  Dzieci nie przynoszą tego dnia książek i zeszytów. Zgodnie z planem zajęć przychodzą oddziały "0" oraz klasy I-III, natomiast klasy czwarte na wyznaczone poniżej godziny.  Dzieci pozostają pod opieką swojego wychowawcy. Przechodzą na festyn sportowy, gdzie biorą udział w konkurencjach na kolejnych stanowiskach oraz bawią się na tzw. dmuchańcach. Ukończenie konkurencji jest odnotowane na rozdanych wcześniej kolorowych karteczkach (4 i 5-latki mają karty grupowe) i uprawnia dziecko do odbioru słodkiego upominku.

  Klasy czwarte

  Klasa 4a

  8.00 - 9.00 – zajęcia z wychowawcą

  9.00 – 10.00 – festyn sportowy

  10.00 – 10.45 – zajęcia z wychowawcą

  Klasa 4b

  10.00 - 11.00 – festyn sportowy

  11.00 – 12.30 – zajęcia z wychowawcą

  Klasa 4c

  11.30 – 12.00 – zajęcia z wychowawcą

  12.00 – 13.00 – festyn sportowy

  13.00 – 14.00 – zajęcia z wychowawcą

   

  Harmonogram festynu sportowego

  8.00 – 9.00 – klasy 1a, 1b, 1d

  9.00 – 10.00 – klasy 3a, 4a, 0a, 4-latki

  10.00 – 11.00 – klasy 2a, 3b, 4b, 5-latki

  11.00 – 12.00 – klasy 1c, 2b, 2c, 2d

  12.00 – 13.00 – klasy 3c, 4c, 0b, 0c

   

  Harmonogram obiadu

  10.45 - klasy 3a, 4a, 4-latki, 1d

  11.00 – klasy 2a, 3b, 1b, 1a

  12.00 – klasy 1c, 2b, 2c, 2d

  12.30 - klasy 4b, 5-latki, 0a

  13.00 - klasy 3c, 4c, 0b, 0c

   

   

  Grupa 2 – klasy 5-8

  Uczniowie przychodzą bez książek i zeszytów, w stroju i obuwiu sportowym. Uczestniczą
  w zajęciach sportowych oraz spotkaniu z wychowawcą.

  W zawodach sportowych (sala gimnastyczna), biorą udział reprezentanci klas, natomiast pozostali uczniowie dopingują kolegów z trybun.

   

  Klasy piąte

  8.00 – 9. 30 – zajęcia sportowe

  9.30 – 11.00 – zajęcia z wychowawcą

  Klasy szóste

  9.30 – 10.00 – zajęcia sportowe

  11.00 – 12.30 – zajęcia z wychowawcą

   

  Klasy siódme

  10.00 – 11.00 – zajęcia z wychowawcą

  11.00 – 12.30 – zajęcia sportowe

  12.30 – 13.00 – zajęcia z wychowawcą

  Klasy ósme

  11.00 – 12.30 – zajęcia z wychowawcą

  12.30 – 14.00 – zajęcia sportowe

   

  Harmonogram obiadu

  10.30 – klasy piąte

  11.15 – klasy szóste

  12.45 – klasy siódme

  11.30 – klasy ósme

   

  Zajęcia z wychowawcą odbywają się w następujących salach:

  Klasa 4a – sala 2

  Klasa 5a – sala 11

  Klasa 6a – sala 3

  Klasa 7a – sala 6

  Klasa 8a – sala 11

   

  Klasa 4b – sala 16

  Klasa 5b – sala 1

  Klasa 6b – sala 13

  Klasa 7b – sala 10

  Klasa 8b – sala 18a

   

  Klasa 4c – sala 14

  Klasa 5c – sala 21

  Klasa 6c – sala 9

  Klasa 7c – sala 18

  Klasa 8c – sala 21

   

  Klasa 6d – sala 16a

  Klasa 7d – sala 12

   

  Życzymy Wam samych pomyślności!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

  Lista kandydatów zamieszkałych poza obwodem, którzy zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance:

  Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_do_klasy_pierwszej.pdf

  Lista umieszczona została również na tablicy informacyjnej - główne wejście do tzw. „dużej szkoły”.

  Uwaga!

  O przyjęciu kandydata decyduje potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy złożyć do dnia 17 czerwca 2021 r.

  Powyższa informacja nie dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

 • 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej

  31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii

  Od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy. Dziś, 28 maja br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne przepisy w tym zakresie.

  Szczegółowe informacje:

  https://www.kuratorium.gda.pl/31-maja-wszyscy-uczniowie-wracaja-do-nauki-stacjonarnej-na-zasadach-sprzed-pandemii/

 • INSPIRUJĄCE WIDEO SPORTOWE

  Ostatnia szansa na oddanie głosu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Walczymy o 10. 000 zł na sprzęt sportowy dla naszych uczniów!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Głosujemy na naszą szkołę w konkursie na inspirujące wideo sportowe.
  Wchodzimy w link:
  https://pho3nix-kids.com/pho3nix-active-school/?video-id=1066

  Głosujemy, musimy podać adres email w celu pottwierdzenia naszego głosu.

  Zagłosuj koniecznie!

 • Dzień Matki!!!!

  Dzień Matki to jeden z najpiękniejszych dni w każdym roku. To czas późnej wiosny, kiedy świat budzi się do życia. Dni są coraz cieplejsze i dłuższe. Dzięki temu można spełnić jeszcze więcej marzeń!

  W imieniu całej społeczności szkolnej składamy Mamom życzenia stu lat życia w ciągłym uśmiechu i samych radości, pięknych chwil oraz wiecznej pomyślności!!!!

 • Kampania Rowerowy Maj

  Nasza szkoła bierze udział w Rowerowym Maju, który jest największą kompanią w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów.

  BRAWO MY!!!!!!!!!!!!

  Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 • Egzamin ósmoklasisty - Powodzenia!!!!!

  Drodzy ósmoklasiści,

  dzisiaj jest ten dzień, dzień pierwszego egzaminu, życzymy Wam połamania piór!!!!!

  Pamiętajcie, jesteście SUPER!!!!

 • Plan lekcji klas ósmych obowiązujący w dniach 20, 21 i 24 maja br.

  Uczniowie klas ósmych w dniach 20, 21 i 24 maja br. przychodzą do szkoły na lekcje wg zamieszczonego poniżej planu. Czwartek rozpoczynają spotkaniem z wychowawczyniami, a następnie realizują zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych.

  plan_kl._8_hybryda.pdf

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
  Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn
 • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450

Galeria zdjęć