• Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

     • Lista kandydatów zamieszkałych poza obwodem, którzy zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance:

      Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_do_klasy_pierwszej.pdf

      Lista umieszczona została również na tablicy informacyjnej - główne wejście do tzw. „dużej szkoły”.

      Uwaga!

      O przyjęciu kandydata decyduje potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy złożyć do dnia 17 czerwca 2021 r.

      Powyższa informacja nie dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

     • 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej

     • 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii

      Od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy. Dziś, 28 maja br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne przepisy w tym zakresie.

      Szczegółowe informacje:

      https://www.kuratorium.gda.pl/31-maja-wszyscy-uczniowie-wracaja-do-nauki-stacjonarnej-na-zasadach-sprzed-pandemii/

     • Dzień Matki!!!!

     • Dzień Matki to jeden z najpiękniejszych dni w każdym roku. To czas późnej wiosny, kiedy świat budzi się do życia. Dni są coraz cieplejsze i dłuższe. Dzięki temu można spełnić jeszcze więcej marzeń!

      W imieniu całej społeczności szkolnej składamy Mamom życzenia stu lat życia w ciągłym uśmiechu i samych radości, pięknych chwil oraz wiecznej pomyślności!!!!

     • Kampania Rowerowy Maj

     • Nasza szkoła bierze udział w Rowerowym Maju, który jest największą kompanią w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów.

      BRAWO MY!!!!!!!!!!!!

      Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

     • WYNIKI GMINNEGO KONKURSU „WIEDZY O BERLINIE”

     • Uczniowie naszej szkoły na podium!

      Marcel Rozenberg 7B – I  MIEJSCE

      Mikołaj Sieniawski 7A – II  MIEJSCE

      Rozalia Nierzwicka 7B – III  MIEJSCE

       

      Wir gratulieren und wir wünschen viele Erfolge!!!

      Die Deutschlehrer

     • Pamiętajmy o wytycznych MEiN, MZ i GIS!

     •  

      Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 17 maja br. rozpoczynamy nauczanie hybrydowe,  a od 31 maja br. już wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie. Wspólnie zatroszczmy się, aby powrót do szkoły był bezpieczny. Przypominamy o podstawowych zasadach:

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
      2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania
       w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
      3. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
      4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

      DYSTANS, DEZYNFEKCJA, HIGIENA, MASECZKA, WIETRZENIE

     • Nauka hybrydowa w klasach 4-8

     • Drodzy Uczniowie klas 4-8

      Już niebawem spotkamy się w szkole. Cieszymy się, że Was zobaczymy, że wypełnicie budynek gwarem i uśmiechem. Wiemy, że obawiacie się powrotu. Doskonale Was rozumiemy. Pierwszy dzień poświęcimy głównie na rozmowy i integrację.

      Oto jak będzie wyglądała organizacja pracy w dniach 17-28 maja 2021 r.

      • 17 maja – w szkole uczą się klasy czwarte, piąte i kl. 6b;
      • 18 maja – w szkole uczą się klasy: 6a, 6c, 6d oraz klasy siódme;
      • 19 maja – w szkole uczą się klasy czwarte, piąte, kl. 6c i kl. 6d;
      • 20 maja – w szkole uczą się klasy 6a, 6b, 7c, 7d oraz klasy ósme;
      • 21 maja – w szkole uczą się klasy czwarte, kl. 7a, kl.7b oraz klasy ósme;
      • 24 maja – w szkole uczą się klasy siódme i ósme;
      • 25-27 maja - egzamin ósmoklasisty - dni wolne dla pozostałych klas;
      • 28 maja – w szkole uczą się klasy piąte i szóste.

      Na nauczaniu zdalnym pozostają danego dnia klasy niewymienione.

      Od dnia 31 maja do szkoły na zajęcia stacjonarne przychodzą wszystkie klasy.

      Informujemy, że do końca roku szkolnego nie obowiązuje zmiana obuwia.

      Plan_lekcji_od_17_maja_2021r..pdf

       

      Do zobaczenia!

     • Obiady za miesiąc maj 2021 r.

     • Opłata za obiady za miesiąc maj 2021 r. wynosi:

      Klasy „0” – klasy III – 80 zł

      Wyżywienie przedszkole – 130 zł

      Klasy IV - VIII - 16 zł

      Płatne do 14-go maja 2021 r.

     • Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny

     • Szkoła Podstawowa w Pszczółkach była organizatorem Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego pt. "Pani Wiosna". Konkurs dedykowany był uczniom klas I-III.

      Oczywiście do udziału w konkursie przystąpili uczniowie z naszej świetlicy szkolnej.

      Z przyjemnością informujemy, że II miejsce w konkursie zajęła Olena Kahonovska z kl. IIa, a wyróżnienie otrzymała Antonina Kamińska z kl. IIc.

      WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ, A ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!

     • Wielki Maraton Czytelniczy klas II-III. Mamy Laureata i Finalistę!!!!!

     • Torończak Magdalena została laureatem,

      Pragacz Alicja została finalistą

      IX edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2020/2021 dla klas II-III

      pt."Spotkacie nowych przyjaciół".

      W tegorocznym konkursie protokoły końcowe nadesłały 204 szkoły i biblioteki.

      Wzięło w nim udział 3370 uczniów i 272 ich opiekunów z Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskiego,Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego.

      Komisja Wielkiego Maratonu Czytelniczego po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała 94 tytuły LAUREATA i 106 tytułów FINALISTY. Ponadto wyróżniła 126 uczniów z najlepszymi wynikami w szkołach, w którym nie ma Laureatów i Finalistów.

      Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Uczniom i ich Opiekunom, wszystkim Uczestnikom WMC Spotkacie Nowych Przyjaciół.

      Nagrody książkowe dla laureatów, finalistów i wyróżnionych ufundowało Miasto Gdańsk.

      UWAGA

      Ze względu na pandemię organizatorzy nie mogą przeprowadzić obecnie tradycyjnej Gali. W miarę rozwoju sytuacji poinformujemy wszystkich Uczniów i ich Opiekunów o terminie i metodzie wręczenia nagród i dyplomów. Nagrody będzie można odbierać w Filii Gdańskiej WiMBP przy ulicy Mariackiej 42 według następującego harmonogramu:

      - od 10 maja przez PRZEDSTAWICIELA szkoły, który odbierze pakiet dla WSZYSTKICH nagrodzonych z danejplacówki,

      - od 26 czerwca do 31 sierpnia (czyli po zakończeniu roku szkolnego – przez całe wakacje) opiekunowie ucznia(lub uczeń osobiście) będą mogli odebrać nagrody indywidualnie.

      Zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi Przedstawiciel szkoły powinien mailowo ustalić termin odbioru(minimum dzień wcześniej).

     • Wielki Maraton Czytelniczy kl. IV-VI. Mamy Laureata!!!!!

     • Anna Pragacz Laureatem Wielkiego Maratonu Czytelniczego klas 4-6

      pt. "Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca".

      Organizatorzy informują, że do Wielkiego Maratonu Czytelniczego na wszystkich czterech poziomach wiekowych zgłosiło się 309 placówek.

      W zmaganiach konkursowych wzięło udział 7752 uczniów pod opieką 885 nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych. Do tegorocznej edycji Maratonu „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” zgłosiło się 237 placówek.

      W Maratonie uczestniczyło 2401 uczniów pod opieką 327 nauczycieli.

      Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała 96 tytułów laureata, 96 tytułów finalisty i 121 wyróżnień. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie ze szkół, w których żaden uczeń nie zdobył tytułu Laureata ani Finalisty.

      Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom i ich nauczycielom, wszystkim uczestnikom WMC „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”!

      Nagrody funduje Miasto Gdańsk.

     • Zmiana organizacji pracy szkoły od 4 maja br.

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      zgodnie z zapowiedziami, przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń, uczniowie stopniowo powrócą do szkół. W pierwszym etapie zaplanowano powrót do nauki stacjonarnej wszystkich klas 1-3.

      W Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance planowana jest następująca organizacja edukacji:

      1. Grupy przedszkolne 4-latków i 5-latków – zajęcia odbywają się według stałego planu.

      2. Oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego „0a”, „0b” oraz „0c”  - zajęcia odbywają się w godzinach:

      • I zmiana: 7.40-12.40
      • II zmiana: 12.00-17.00

      3. Klasy I-III  – nauka stacjonarna zgodnie z planem zajęć obowiązkowych, rewalidacyjnych, terapeutycznych oraz dodatkowych.

      Wszystkie zajęcia odbywają się po stronie tzw. małej szkoły, wejście do budynku również od strony tzw. małej szkoły.

      4. Klasy IV-VIII przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych:

      zgodnie z dotychczasowym planem lekcji realizowane z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams.

      Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i pozalekcyjne – zajęcia ustalone zostaną po indywidualnym skontaktowaniu się nauczyciela z rodzicami. Forma zajęć dostosowana zostanie do indywidualnych potrzeb uczniów. Istnieje możliwość indywidualnej pracy z uczniem w szkole.

      Nauczyciele „wspomagający” – uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem (w przypadku zajęć prowadzonych z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams), dodatkowo kontaktują się z uczniami, nauczycielami i rodzicami w celu współorganizowania pracy.

       

      Pedagog szkolny

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024602

       

      Psycholog szkolny

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024502

      Pedagog i psycholog szkolny uczestniczą w zajęciach z wychowawcą oraz dodatkowo prowadzą warsztaty dla uczniów.

       

      Sekretariat szkoły

      Czynny codziennie w godzinach 7.30-15.30

      tel. 58 6821317

      tel. 500293450

       

      Biblioteka szkolna

      Czynna:

      poniedziałek w godzinach 7.30-12.30

      wtorek w godzinach 12.00 - 18.00

      środa w godzinach 7.30-12.30

      czwartek w godzinach 12.00 -18.00

      piątek w godzinach 9.00 -12.00

       tel. 58 6821317 wew. 26

       

      Świetlica szkolna

      Czynna codziennie  w godzinach 6.30-17.00

       

      Dyrektor szkoły

      tel. 513097116

       

      Iwona Tanewska

      Dyrektor szkoły

     • Alfik Matematyczny - wielki sukces Naszych Uczniów!!!!!

     • Dnia 25 lutego 2021 r. obyła się XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. W matematycznej rozgrywce wzięło udział ponad ok. 13 tysięcy uczestników, wśród których wyłoniono 100 laureatów.

      Pierwsze miejsce w kraju uzyskała Łucja Kudła z klasy 3a naszej szkoły

      JESTEŚMY BARDZO DUMNI!!!!!

      W grupie uczniów wyróżnionych znalazł się również Czarek Zaglaniczny z klasy 2a, który uzyskał X miejsce w województwie pomorskim.

      GRATULUJEMY!!!!!

      Szczegółowe informacje dotyczące wyników uczniów naszej szkoły znajdują się poniżej:

      Wyniki_-_Alfik_matematyczny.pdf

      Gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział  w konkursie, wyniki wszystkich Naszych Uczniów są imponujące!!!!

      BRAWO!!!!!

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
   • Tel./Fax. /58/ 682-13-17 /58/ 683-08-50 Numery wewnętrzne: Sekretariat - 21 Dyrektor - 22 Portiernia - 23 Sala Gimnastyczna - 24 Pokój Nauczycielski - 25 Biblioteka - 26 Pedagog - 27 Świetlica - 28 Pielęgniarka - 29 Intendentka - 30 Z-ca dyrektora - 31 Księgowość - 32
   • sekretariat@rotmanka.com.pl
   • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450
   • Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn 83-010 Rotmanka Poland
   • Iwona Tanewska
   • Aleksandra Białk, Joanna Graczyk
   • Emilia Wiśniewska (sekretariat@rotmanka.com.pl)
   • Elżbieta Kusztal-Dworniczak (gl.ksiegowy@rotmanka.com.pl)
   • Małgorzata Zajączkowska-Matejko (kier.gosp@rotmanka.com.pl)
   • Justyna Pałaszyńska (kadry@rotmanka.com.pl)
   • Jadwiga Lipińska (intendent@rotmanka.com.pl)
   • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
   • (samorzad@rotmanka.com.pl)
   • "Przystanek Rotmanka" (redakcja@rotmanka.com.pl)
   • sekretariat@rotmanka.com.pl
   • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
  • Logowanie