• Wręczenie stypendiów

     • Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 24 czerwca br. o godz. 15.30 w sali gimnastycznej szkoły.

      Serdecznie zapraszamy stypendystów wraz z rodzicami.

     • Stypendia przyznane

     • Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Wojtyły w Rotmance w sprawie trybu i zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Komisja Stypendialna na spotkaniu w dniu 22 czerwca 2021 r. przyznała stypendia za drugie śródrocze roku szkolnego 2020/2021 następującym uczniom naszej szkoły:

      za wysokie wyniki w nauce

      1. Anna Pragacz

      2. Oliwia Ossowska

      3. Mikołaj Sieniawski

      4. Rozalia Nierzwicka

      5. Marcel Rozenberg

      6. Weronika Richter

      7. Maja Stefańska

      8. Dominik Włodarczyk

      9. Adam Sikorski

      za szczególne osiągnięcia sportowe

      1. Dawid Blaszyński

      2. Jakub Fąs

      3. Aleksander Wilk

      4. Aleksander Wołosowski

      5. Igor Groszkowski

      6. Wojciech Jakubiak

      7. Dawid Jabłoński

      8. Weronika Żulewska

      9. Julia Kornatowska

      10. Maciej Maćkowiak

      11. Zofia Hurtak

       

             Komisja Stypendialna:

         M. Kiciak, A. Sarna, Ł. Pikus

     • Półkolonie pełne przygód – ruszył nabór!

     • Trwają zapisy chętnych do udziału w półkoloniach na terenie gminy Pruszcz Gdański. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6 – 13 lat.

       Koszt 6-dniowych zajęć wraz z wyżywieniem to 250 zł od osoby.

      Na uczestników czekają nauka żeglarstwa⛵️ na terenie stanicy w Wiślince, kajakarstwo🛶 w Centrum Rekreacji w Juszkowie oraz warsztaty artystyczne 🎨 i teatralne w Mediatece w Straszynie. 

      Kontakt: 692 409 458, 509 559 762, kolonie@bursztynowym.pl

       

      Decyduje kolejność zgłoszeń.

       

      Zajęcia prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pruszcz Gdański na rok 2021.

     • Egzamin na kartę rowerową

     • W środę 23 czerwca br. uczniowie klas piątych przystąpią do egzaminy na kartę rowerową:

      klasa 5a - godz. 10.00

      klasa 5b - godz. 11.00

      klasa 5c - godz. 12.00

      Życzymy powodzenia!!! Szerokiej drogi!!!

     • Zapraszamy na uroczystości 24 i 25 czerwca!

     • Uroczystość wręczenia Stypendiów (dla wszystkich wyróżnionych uczniów)
       i Nagród im. Karola Wojtyły (dla nagrodzonych uczniów z klas ósmych)

      oraz zakończenia roku szkolnego klas ósmych.

      24 czerwca 2021 r.,  godz. 15.30 – 17.00,  sala gimnastyczna

       

      P o uroczystości uczniowie klas ósmych przechodzą wraz z wychowawcami do wyznaczonych sal:

      Klasa 8a – sala 10    Klasa 8b – sala 9     Klasa 8c – sala 21

       

       

      Uroczystość zakończenia roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.

      sala gimnastyczna

      godz. 8.00 – klasy szóste i siódme

      godz. 9.30 – klasy czwarte i piąte

      godz. 12.00 – klasy trzecie

      godz. 13.30 – oddziały „0”

       

      Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami do wyznaczonych sal:

       

      Oddział 0a – sala 3   Oddział 0b – sala  5   Oddział 0c – sala  4

       

      Klasa 3a – sala 8   Klasa 3b – sala 6    Klasa 3c – sala 7

       

      Klasa 4a – sala 2     Klasa 4b – sala 9    Klasa 4c – sala 14

      Klasa 5a – sala 11   Klasa 5b – sala 1    Klasa 5c – sala 21

       

      Klasa 6a – sala 3   Klasa 6b – sala 13   Klasa 6c – sala 9   Klasa 6d – sala 21

      Klasa 7a – sala 6   Klasa 7b – sala 10   Klasa 7c – sala 1   Klasa 7d – sala 12

       

      godz. 11.00 – klasy pierwsze i drugie – spotkanie z nauczycielami w wyznaczonych salach:

      Klasa 1a – sala 3   Klasa 1b – sala 7   Klasa 1c – sala 6   Klasa 1d – sala 4

      Klasa 2a – sala 9  Klasa 2b – sala 10   Klasa 2c – sala 8   Klasa 2d – sala 5

       

      godz. 14.30 - grupa czterolatków i pięciolatków  - spotkanie w stałych salach.

       

     • Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

     • Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance, zamieszkałych poza obwodem szkoły:

      Lista_kandydatow_przyjetych_i_nieprzyjetych_SP.pdf

      Lista umieszczona została również na tablicy informacyjnej - główne wejście do tzw. „dużej szkoły”.

      Powyższa informacja nie dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

     • Wyniki SZKOLNEGO KONKURSU MAM TALENT!!!!!!!

     • Z przyjemnością obejrzeliśmy nagrania z talentami uczniów naszej Szkoły.

      Do konkursu zgłosiło się 10 osób. Uczniowie prezentowali między innymi: grę na różnych instrumentach,
      śpiew, taniec współczesny, balet, gimnastykę artystyczną, rysowanie oraz układanie kostki Rubika na czas.

       

      Zwycięzcy konkursu:

      1. miejsce Illia Kviatkivskyi - układanie kostki Rubika,

      2. miejsce Julia Warnke - śpiew,

      3. miejsce Weronika Armatowska - balet oraz duet Julia Kornatowska i Zofia Hurtak - gimnastyka artystyczna.

       

      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują nagrody!!!!   

      GRATULUJEMY!!!

      Organizatorzy:

      Opiekunowie SU

     • I Gminny Konkurs Języka Niemieckiego - rozstrzygnięty!!!

     • I GMINNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO „Znane osoby z krajów niemieckojęzycznych”

      ORGANIZOWANY PRZEZ SP W WIŚLINIE IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

       

      WYNIKI KONKURSU:

      I. MIEJSCE – MARCEL ROZENBERG 7B

      II. MIEJSCE – MIKOŁAJ SIENIAWSKI 7A

      WIR GRATULIEREN!!!

     • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Leon

     • Do wiosennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego Leon przystąpiło ponad 3,4 tysiąca uczniów z klas 1-3.

      Wśród uczniów z naszej szkoły zostali wyłonieni laureaci:

      II MIEJSCE w kraju wśród klas I zajęła LENA MAĆKOWSKA z kl. Ia

      IX MIEJSCE w kraju wśród klas I zajął MAKSYMILIAN MATYSIAK z kl. Ia

      VIII MIEJSCE w kraju wśród klas II zajęła GABRIELA SARNA z kl. IIb

      VIII MIEJSCE w kraju wśród klas III zajęła MAGDALENA TOROŃCZAK z kl. IIIc

       

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

      Congratulations!!!!

     • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Po pierwsze - Pamiętać! Witold Pilecki"

     • Przez ostatnie kilka miesięcy dwoje uczniów  – Anna Pragacz z kl. 5C oraz Jakub Fąs z kl. 6d brali udział w projekcie historycznym dla klas piątych i szóstych "Po pierwsze - pamiętać! Witold Pilecki". Mieli oni m.in. możliwość uczestniczenia w spotkaniu z Panem Arturem Chomiczem z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który od początku istnienia projektu wspiera go w jego realizacji spotykając się z młodzieżą i opowiadając o życiu i dokonaniach słynnego rotmistrza. W tym roku spotkanie odbyło się poprzez platformę Teams.

      Cieszymy się, że nasi uczniowie mieli okazję kształtować swoją postawę patriotyczną oraz dziękujemy im za godne reprezentowanie naszej szkoły.

      Kuba został laureatem konkursu plastycznego zajmując zaszczytne, drugie miejsce. W składzie jury obradował m.in. dr Andrzej Karmasz - wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Bartłomiej Brosz - rysownik i ilustrator w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. Zadaniem uczestników było w szczególności stworzenie komiksu z wybranego okresu działalności Rotmistrza oraz stworzenie okładki książki. Na zdjęciach przedstawiamy prace Kuby.

      Gratulujemy!!!

     • Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego dla klas VI

     • W turnieju wzięło udział 22 uczniów, w tym trzynastu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku oraz dziewięciu uczniów naszej szkoły. Turniej miał formę jednoetapowego testu online składającego się z zadań otwartych i zamkniętych sprawdzających wiedzę uczniów (gramatyka, słownictwo, uzupełnianie dialogów).
      Nasi uczniowie okazali się bezkonkurencyjni, zajmując wszystkie miejsca na podium:

      1. Franciszek Balicki kl. 6D

      2. Dominik Włodarczyk kl. 6D

      3. Mikołaj Rogowski kl. 6C

      Dodatkowo komisja postanowiła przyznać wyróżnienia wszystkim uczestnikom, którzy zdobyli 80% punktów, w tym: 5 osób z SP nr 56 w Gdańsku oraz 3 osoby z SP w Rotmance:

      - Oliwia Ossowska kl. 6A

      - Marcel Pokorowski kl. 6C

      - Dawid Jabłoński kl. 6B

      Serdecznie gratulujemy!

     • Werdykt Festiwalu MORE THAN WORDS

     • Z przyjemnością informujemy, że w XIV WOJEWÓDZKIM FESTIWALU POEZJI I PIOSENKI ANGIELSKIEJ MORE THAN WORDS 2021,  organizowanym przez II Społeczną Szkołę Podstawową STO w Gdańsku,

      II miejsce w kategorii SOLISTKI Z WŁASNYM AKOMPANIAMENTEM zajęła HANNA KASZEWSKA z klasy 7c.

      Wyróżnienia w kategorii POEZJA otrzymały JULIA CHUDZIK z klasy 7c oraz AGATA BEKISZ z klasy 7b.

      SERDECZNE GRATULACJE!!!

     • Obiady za miesiąc czerwiec 2021 r.

     • Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2021 r. wynosi:

      wyżywienie przedszkole – 130 zł

      od klasy „0” do klasy VII – 64 zł

      klasy VIII – 60 zł

      płatne do 14 – go czerwca 2021 r.

     • Nagrody im. Karola Wojtyły

     • Wnioski o Nagrody im. Karola Wojtyły należy składać do 22 czerwca br. w sekretariacie szkoły.

      Nagroda im. Karola Wojtyły jest nagrodą wewnątrzszkolną, przyznawaną z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance.

      Uczeń kandydujący do Nagrody im. Karola Wojtyły między innymi:

      • uzyskuje celujące i bardzo dobre wyniki w nauce;
      • jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim;
      • wykazuje szczególne zdolności w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy;
      • prezentuje własny dorobek twórczy (literacki, artystyczny);
      • uzyskuje wysokie wyniki w rywalizacji sportowej (indywidualne osiągnięcia
       na szczeblu co najmniej powiatowym);
      • swoimi osiągnięciami promuje Szkołę w regionie, województwie, kraju i za granicą.

      Nagroda im. Karola Wojtyły przyznawana jest w pięciu kategoriach:

      1. przedmioty humanistyczne,
      2. przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
      3. osiągnięcia artystyczne,
      4. osiągnięcia sportowe,
      5. edukacja wczesnoszkolna.

      Zgłoszenie ucznia do nagrody przedstawia się w formie pisemnej do dnia wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

      Kandydata do nagrody może zgłosić uczeń, rodzic lub nauczyciel.

      Wnioski rozpatruje Kapituła powoływana co rocznie przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

      Wzór wniosku o przyznanie Nagrody im. Karola Wojtyły oraz Regulamin w załączeniu.

      Regulamin_przyznawania_Nagrody_im._Karola.pdf

      Wniosek_o_przyznanie_Nagrody_im._Karola.docx 

      Obowiazek_informacyjny(1).docx

     • Dzień Dziecka - dziękujemy!!!!!!!!!!!!!!

     • Wczoraj w naszej szkole był wspaniały dzień, świętowaliśmy Dzień Dziecka. Przygotowano wiele atrakcji. Powodzeniem cieszyły się zabawki dmuchańce, stacje zadań oraz zawody sportowe. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy, szczególnie głównym organizatorom - nauczycielom wychowania fizycznego z Panią Marzeną Myślak na czele. Dziękujemy również Radzie Rodziców za wsparcie finansowe.

      Było super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     • Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim

     • Szanowni Państwo,

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim oferuje pomoc w postaci stałego dyżuru specjalisty w każdą środę w godzinach 14.00-16.00 pod numerem telefonu530-600-990 (pomoc interwencyjna i konsultacyjna w radzeniu sobie z bieżącymi problemami emocjonalnymi i adaptacyjnymi dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli).

      W naszej ofercie wsparcia działań podejmowanych przez nauczycieli i szkolnych specjalistów są także indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci i ich rodziców/opiekunów – umawiane na podstawie zgłoszeń przesyłanych do Poradni. Istnieje również możliwość organizacji konsultacji na terenie Państwa placówek – w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania ze strony uczniów czy ich rodziców.

       

      Ewa Jakacka

      Dyrektor

      Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

      w Pruszczu Gdańskim

     • Dzień Dziecka w naszej szkole

     • Drogie Dzieci i Drodzy Uczniowie,

      jutro jeden z najwspanialszych dni w roku – Dzień Dziecka, z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji sponsorowanych przez Radę Rodziców.

      Podziękowania kierujemy również do Właścicieli Restauracji Kolorowy Pieprz z Kolnika oraz Prezesa Firmy Tapflo z Tczewa.

      Musimy jednak pamiętać, że odbywać się on musi przy zachowaniu odpowiednich obostrzeń związanych z panującą pandemią. Chcielibyśmy zaprosić tego dnia całą społeczność Rotmanki, jednak dla bezpieczeństwa naszych uczniów nie możemy tego zrobić. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku roku będziemy już razem!!!!!

      Poniżej szczegółowy plan Dnia Dziecka w naszej szkole.

      Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance

      1 czerwca 2021 r.

      Grupa 1 – 4-latki, 5-latki, oddziały „0” oraz klasy 1-4

      4-latki, 5-latki, oddziały „0” oraz klasy 1-3

      Dzieci nie przynoszą tego dnia książek i zeszytów. Zgodnie z planem zajęć przychodzą oddziały "0" oraz klasy I-III, natomiast klasy czwarte na wyznaczone poniżej godziny.  Dzieci pozostają pod opieką swojego wychowawcy. Przechodzą na festyn sportowy, gdzie biorą udział w konkurencjach na kolejnych stanowiskach oraz bawią się na tzw. dmuchańcach. Ukończenie konkurencji jest odnotowane na rozdanych wcześniej kolorowych karteczkach (4 i 5-latki mają karty grupowe) i uprawnia dziecko do odbioru słodkiego upominku.

      Klasy czwarte

      Klasa 4a

      8.00 - 9.00 – zajęcia z wychowawcą

      9.00 – 10.00 – festyn sportowy

      10.00 – 10.45 – zajęcia z wychowawcą

      Klasa 4b

      10.00 - 11.00 – festyn sportowy

      11.00 – 12.30 – zajęcia z wychowawcą

      Klasa 4c

      11.30 – 12.00 – zajęcia z wychowawcą

      12.00 – 13.00 – festyn sportowy

      13.00 – 14.00 – zajęcia z wychowawcą

       

      Harmonogram festynu sportowego

      8.00 – 9.00 – klasy 1a, 1b, 1d

      9.00 – 10.00 – klasy 3a, 4a, 0a, 4-latki

      10.00 – 11.00 – klasy 2a, 3b, 4b, 5-latki

      11.00 – 12.00 – klasy 1c, 2b, 2c, 2d

      12.00 – 13.00 – klasy 3c, 4c, 0b, 0c

       

      Harmonogram obiadu

      10.45 - klasy 3a, 4a, 4-latki, 1d

      11.00 – klasy 2a, 3b, 1b, 1a

      12.00 – klasy 1c, 2b, 2c, 2d

      12.30 - klasy 4b, 5-latki, 0a

      13.00 - klasy 3c, 4c, 0b, 0c

       

       

      Grupa 2 – klasy 5-8

      Uczniowie przychodzą bez książek i zeszytów, w stroju i obuwiu sportowym. Uczestniczą
      w zajęciach sportowych oraz spotkaniu z wychowawcą.

      W zawodach sportowych (sala gimnastyczna), biorą udział reprezentanci klas, natomiast pozostali uczniowie dopingują kolegów z trybun.

       

      Klasy piąte

      8.00 – 9. 30 – zajęcia sportowe

      9.30 – 11.00 – zajęcia z wychowawcą

      Klasy szóste

      9.30 – 10.00 – zajęcia sportowe

      11.00 – 12.30 – zajęcia z wychowawcą

       

      Klasy siódme

      10.00 – 11.00 – zajęcia z wychowawcą

      11.00 – 12.30 – zajęcia sportowe

      12.30 – 13.00 – zajęcia z wychowawcą

      Klasy ósme

      11.00 – 12.30 – zajęcia z wychowawcą

      12.30 – 14.00 – zajęcia sportowe

       

      Harmonogram obiadu

      10.30 – klasy piąte

      11.15 – klasy szóste

      12.45 – klasy siódme

      11.30 – klasy ósme

       

      Zajęcia z wychowawcą odbywają się w następujących salach:

      Klasa 4a – sala 2

      Klasa 5a – sala 11

      Klasa 6a – sala 3

      Klasa 7a – sala 6

      Klasa 8a – sala 11

       

      Klasa 4b – sala 16

      Klasa 5b – sala 1

      Klasa 6b – sala 13

      Klasa 7b – sala 10

      Klasa 8b – sala 18a

       

      Klasa 4c – sala 14

      Klasa 5c – sala 21

      Klasa 6c – sala 9

      Klasa 7c – sala 18

      Klasa 8c – sala 21

       

      Klasa 6d – sala 16a

      Klasa 7d – sala 12

       

      Życzymy Wam samych pomyślności!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
   • Tel./Fax. /58/ 682-13-17 /58/ 683-08-50 Numery wewnętrzne: Sekretariat - 21 Dyrektor - 22 Portiernia - 23 Sala Gimnastyczna - 24 Pokój Nauczycielski - 25 Biblioteka - 26 Pedagog - 27 Świetlica - 28 Pielęgniarka - 29 Intendentka - 30 Z-ca dyrektora - 31 Księgowość - 32
   • sekretariat@rotmanka.com.pl
   • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450
   • Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn 83-010 Rotmanka Poland
   • Iwona Tanewska
   • Aleksandra Białk, Joanna Graczyk
   • Emilia Wiśniewska (sekretariat@rotmanka.com.pl)
   • Elżbieta Kusztal-Dworniczak (gl.ksiegowy@rotmanka.com.pl)
   • Małgorzata Zajączkowska-Matejko (kier.gosp@rotmanka.com.pl)
   • Justyna Pałaszyńska (kadry@rotmanka.com.pl)
   • Jadwiga Lipińska (intendent@rotmanka.com.pl)
   • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
   • (samorzad@rotmanka.com.pl)
   • "Przystanek Rotmanka" (redakcja@rotmanka.com.pl)
   • sekretariat@rotmanka.com.pl
   • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
  • Logowanie