• Gminny Konkurs Recytatorski

     • W czwartek 24 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Wiślince odbył się Gminny Konkurs Recytatorski klas V-VIII. Brali  w nim udział uczniowie naszej szkoły oraz szkół w Wiślince, Wiślinie, Straszynie, Przejazdowie i Borkowie.

      Nasi reprezentanci osiągnęli doskonałe wyniki:

      klasy VI - Anna Pragacz - I miejsce

      klasy V - Adam Popiołek - II miejsce

      klasy VII - Antonina Wrycz-Rekowska - III miejsce

      Gratulujemy!

     • Spotkania rekolekcyjne

     • Proboszcz Parafii  św. Faustyny w Rotmance zaprasza uczniów naszej szkoły na spotkania rekolekcyjne w dniach 28-30 marca br. o godzinie 16.45.

     • Świadomość Procentuje!

     •    Nasza szkoła bierze udział w bezpłatnym programie „Świadomość Procentuje”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Fundację World Healthy Living Foundation. Program ma na celu edukację i wsparcie nowego pokolenia w zakresie zdrowia mentalnego i fizycznego stwarzając jednocześnie przestrzeń do rozwoju dla nauczycieli i rodziców.

         Podczas realizacji projektu uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udział w cyklu spotkań prowadzonych przez Ekspertów, takich jak Michał Zawadka - ekspert rozwoju mentalnego młodych ludzi i rodzin czy Anna Wróbel - dyplomowany psychodietetyk. Uczniowie dowiedzą się, jak uwolnić swój potencjał, jak zbudować poczucie własnej wartości oraz jak troszczyć się o siebie i swój organizm. Zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów do refleksji oraz sprzyjający odkrywaniu ich mocnych stron i rozwijaniu zainteresowań. Co więcej, program „Świadomość Procentuje” obejmuje nie tylko rozwój dzieci i młodzieży, odbędą się również zajęcia dedykowane dla nauczycieli, rodziców i opiekunów.

     • Światowy Dzień Wody w naszej szkole

     • Światowy Dzień Wody to święto obchodzone corocznie 22 marca. Ta ogólnoświatowa akcja ma przypominać o tym, jak ważną rolę odgrywa woda oraz jakie zagrożenie niesie za sobą spadek jej zasobów.  

      Z okazji tego święta nasi uczniowie wykonali gazetkę „Wodny świat” przedstawiającą różne gatunki organizmów, które żyją w środowisku wodnym.

      Uczniowie klas piątych przygotowali hodowlę pantofelków. Życie w kropli wody udało się zaobserwować pod mikroskopem.

      Z okazji Światowego Dnia Wody w naszej szkole zorganizowano również konkurs „Woda to życie” mający na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie wiedzy o zasobach wody. Uczniowie wykonali komiksy promujące oszczędzanie wody  oraz dbanie o jej czystość.

      Oto zwycięzcy konkursu:

      I miejsce: Oliwia Ossowska kl. 7a

      II miejsce: Dawid Kozak kl. 7c

      III miejsce: Izabella Winnicka kl. 7c

      Gratulacje!

      Organizatorzy: Monika Kulas, Lidia Rybak

     • Wsparcie na rzecz Ukrainy

     • Pomoc dla uczniów

      Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie.

      Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół znajdują się w naszym komunikacie.

      Dziecko nie zna dobrze języka polskiego, jak sobie poradzi w szkole?

      Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. W szkole może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia

      Uczniowie cudzoziemcy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Taką pomoc organizuje w szkole dyrektor.

      Rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To zestaw wskazówek dotyczących wsparcia polskich uczniów, uczniów z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, którzy dotrą do Polski w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.

      Informacje są dostępne na stronie.

      Pomoc dla studentów i naukowców

      Minister Edukacji i Nauki skierował list do rektorów uczelni, w którym zwrócił się z prośbą o umożliwienie kontynuowania studiów na polskich uczelniach przez ukraińskich studentów. Ministerstwo opracowało również wskazówki, jak krok po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

      Szczegółowe informacje o kontynuowaniu studiów oraz kariery naukowej w Polsce są dostępne na stronie MEiN.

      Zawieszenie zajęć w szkołach na terenie przy granicy z Ukrainą

      W związku z sytuacją na Ukrainie na obszarze powiatów bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma oraz Przemyśla dyrektorzy mogą – w razie konieczności – zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. Minister Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie.

      Należy podkreślić, że przepisy te są analogiczne do tych, które stosowane były jesienią ubiegłego roku w gminach graniczących z Białorusią. Oznaczają one wyłącznie możliwość, a nie konieczność podejmowania takich decyzji przez organy prowadzące, np. w sytuacji, gdy prosić o to będą rodzice dzieci.

      Dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia dla grupy uczniów, oddziału klasowego, etapu edukacyjnego lub dla całej szkoły/placówki.

      Więcej informacji.

      Przydatne telefony i adresy mailowe

      • Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

      mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl, tel. 22 3474708

      • Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy,

      mail: ukraina-studia@mein.gov.pl, tel. 22 5292662

      Zachęcamy również do śledzenia strony.

      Informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

      #PomagamUkrainie

     • Obiady za miesiąc marzec 2022

     • Opłata za obiady za miesiąc marzec 2022 r. wynosi:

      Wyżywienie przedszkole - 184 zł

      Od klasy „0”- VIII - 115 zł

      Płatne do 14 - go marca 2022 r.

      Numer konta: 87 8335 0003 0118 7539 2000 0010

     • XX Gminny Festiwal Kolęd Gminy Pruszcz Gdański

     • Nasi uczniowie po raz kolejny dowiedli, że potrafią pięknie śpiewać! W XX Gminnym Festiwalu Kolęd Gminy Pruszcz Gdański reprezentantki naszej szkoły zajęły:

      I miejsce            - Amelia Golan

                                 - Rozalia Nierzwicka

      II miejsce            - Wiktoria Jabłońska

      III miejsce           - Laura Narkowicz

                                 - Hanna Szyszkowska

      Wyróżnienia otrzymały:

      - Julia Marcinkowska

      - Anna Kazimierczak

      - Alicja Kozaryna

      Gratulujemy!

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
    • Tel./Fax. /58/ 682-13-17 /58/ 683-08-50 Numery wewnętrzne: Sekretariat - 21 Dyrektor - 22 Portiernia - 23 Sala Gimnastyczna - 24 Pokój Nauczycielski - 25 Biblioteka - 26 Pedagog - 27 Świetlica - 28 Pielęgniarka - 29 Intendentka - 30 Z-ca dyrektora - 31 Księgowość - 32
    • sekretariat@rotmanka.com.pl
    • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450
    • Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn 83-010 Rotmanka Poland
    • Iwona Tanewska
    • Aleksandra Białk, Joanna Graczyk
    • Emilia Wiśniewska (sekretariat@rotmanka.com.pl)
    • Elżbieta Kusztal-Dworniczak (gl.ksiegowy@rotmanka.com.pl)
    • Małgorzata Zajączkowska-Matejko (kier.gosp@rotmanka.com.pl)
    • Justyna Pałaszyńska (kadry@rotmanka.com.pl)
    • Jadwiga Lipińska (intendent@rotmanka.com.pl)
    • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
    • (samorzad@rotmanka.com.pl)
    • "Przystanek Rotmanka" (redakcja@rotmanka.com.pl)
    • sekretariat@rotmanka.com.pl
    • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
   • Logowanie