• Dzień Dziecka w naszej szkole

     • Drogie Dzieci i Drodzy Uczniowie,

      jutro jeden z najwspanialszych dni w roku – Dzień Dziecka, z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji sponsorowanych przez Radę Rodziców.

      Podziękowania kierujemy również do Właścicieli Restauracji Kolorowy Pieprz z Kolnika oraz Prezesa Firmy Tapflo z Tczewa.

      Musimy jednak pamiętać, że odbywać się on musi przy zachowaniu odpowiednich obostrzeń związanych z panującą pandemią. Chcielibyśmy zaprosić tego dnia całą społeczność Rotmanki, jednak dla bezpieczeństwa naszych uczniów nie możemy tego zrobić. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku roku będziemy już razem!!!!!

      Poniżej szczegółowy plan Dnia Dziecka w naszej szkole.

      Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance

      1 czerwca 2021 r.

      Grupa 1 – 4-latki, 5-latki, oddziały „0” oraz klasy 1-4

      4-latki, 5-latki, oddziały „0” oraz klasy 1-3

      Dzieci nie przynoszą tego dnia książek i zeszytów. Zgodnie z planem zajęć przychodzą oddziały "0" oraz klasy I-III, natomiast klasy czwarte na wyznaczone poniżej godziny.  Dzieci pozostają pod opieką swojego wychowawcy. Przechodzą na festyn sportowy, gdzie biorą udział w konkurencjach na kolejnych stanowiskach oraz bawią się na tzw. dmuchańcach. Ukończenie konkurencji jest odnotowane na rozdanych wcześniej kolorowych karteczkach (4 i 5-latki mają karty grupowe) i uprawnia dziecko do odbioru słodkiego upominku.

      Klasy czwarte

      Klasa 4a

      8.00 - 9.00 – zajęcia z wychowawcą

      9.00 – 10.00 – festyn sportowy

      10.00 – 10.45 – zajęcia z wychowawcą

      Klasa 4b

      10.00 - 11.00 – festyn sportowy

      11.00 – 12.30 – zajęcia z wychowawcą

      Klasa 4c

      11.30 – 12.00 – zajęcia z wychowawcą

      12.00 – 13.00 – festyn sportowy

      13.00 – 14.00 – zajęcia z wychowawcą

       

      Harmonogram festynu sportowego

      8.00 – 9.00 – klasy 1a, 1b, 1d

      9.00 – 10.00 – klasy 3a, 4a, 0a, 4-latki

      10.00 – 11.00 – klasy 2a, 3b, 4b, 5-latki

      11.00 – 12.00 – klasy 1c, 2b, 2c, 2d

      12.00 – 13.00 – klasy 3c, 4c, 0b, 0c

       

      Harmonogram obiadu

      10.45 - klasy 3a, 4a, 4-latki, 1d

      11.00 – klasy 2a, 3b, 1b, 1a

      12.00 – klasy 1c, 2b, 2c, 2d

      12.30 - klasy 4b, 5-latki, 0a

      13.00 - klasy 3c, 4c, 0b, 0c

       

       

      Grupa 2 – klasy 5-8

      Uczniowie przychodzą bez książek i zeszytów, w stroju i obuwiu sportowym. Uczestniczą
      w zajęciach sportowych oraz spotkaniu z wychowawcą.

      W zawodach sportowych (sala gimnastyczna), biorą udział reprezentanci klas, natomiast pozostali uczniowie dopingują kolegów z trybun.

       

      Klasy piąte

      8.00 – 9. 30 – zajęcia sportowe

      9.30 – 11.00 – zajęcia z wychowawcą

      Klasy szóste

      9.30 – 10.00 – zajęcia sportowe

      11.00 – 12.30 – zajęcia z wychowawcą

       

      Klasy siódme

      10.00 – 11.00 – zajęcia z wychowawcą

      11.00 – 12.30 – zajęcia sportowe

      12.30 – 13.00 – zajęcia z wychowawcą

      Klasy ósme

      11.00 – 12.30 – zajęcia z wychowawcą

      12.30 – 14.00 – zajęcia sportowe

       

      Harmonogram obiadu

      10.30 – klasy piąte

      11.15 – klasy szóste

      12.45 – klasy siódme

      11.30 – klasy ósme

       

      Zajęcia z wychowawcą odbywają się w następujących salach:

      Klasa 4a – sala 2

      Klasa 5a – sala 11

      Klasa 6a – sala 3

      Klasa 7a – sala 6

      Klasa 8a – sala 11

       

      Klasa 4b – sala 16

      Klasa 5b – sala 1

      Klasa 6b – sala 13

      Klasa 7b – sala 10

      Klasa 8b – sala 18a

       

      Klasa 4c – sala 14

      Klasa 5c – sala 21

      Klasa 6c – sala 9

      Klasa 7c – sala 18

      Klasa 8c – sala 21

       

      Klasa 6d – sala 16a

      Klasa 7d – sala 12

       

      Życzymy Wam samych pomyślności!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     • Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

     • Lista kandydatów zamieszkałych poza obwodem, którzy zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance:

      Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_do_klasy_pierwszej.pdf

      Lista umieszczona została również na tablicy informacyjnej - główne wejście do tzw. „dużej szkoły”.

      Uwaga!

      O przyjęciu kandydata decyduje potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy złożyć do dnia 17 czerwca 2021 r.

      Powyższa informacja nie dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

     • 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej

     • 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii

      Od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy. Dziś, 28 maja br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne przepisy w tym zakresie.

      Szczegółowe informacje:

      https://www.kuratorium.gda.pl/31-maja-wszyscy-uczniowie-wracaja-do-nauki-stacjonarnej-na-zasadach-sprzed-pandemii/

     • Dzień Matki!!!!

     • Dzień Matki to jeden z najpiękniejszych dni w każdym roku. To czas późnej wiosny, kiedy świat budzi się do życia. Dni są coraz cieplejsze i dłuższe. Dzięki temu można spełnić jeszcze więcej marzeń!

      W imieniu całej społeczności szkolnej składamy Mamom życzenia stu lat życia w ciągłym uśmiechu i samych radości, pięknych chwil oraz wiecznej pomyślności!!!!

     • Kampania Rowerowy Maj

     • Nasza szkoła bierze udział w Rowerowym Maju, który jest największą kompanią w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów.

      BRAWO MY!!!!!!!!!!!!

      Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

     • WYNIKI GMINNEGO KONKURSU „WIEDZY O BERLINIE”

     • Uczniowie naszej szkoły na podium!

      Marcel Rozenberg 7B – I  MIEJSCE

      Mikołaj Sieniawski 7A – II  MIEJSCE

      Rozalia Nierzwicka 7B – III  MIEJSCE

       

      Wir gratulieren und wir wünschen viele Erfolge!!!

      Die Deutschlehrer

     • Pamiętajmy o wytycznych MEiN, MZ i GIS!

     •  

      Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 17 maja br. rozpoczynamy nauczanie hybrydowe,  a od 31 maja br. już wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie. Wspólnie zatroszczmy się, aby powrót do szkoły był bezpieczny. Przypominamy o podstawowych zasadach:

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
      2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania
       w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
      3. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
      4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

      DYSTANS, DEZYNFEKCJA, HIGIENA, MASECZKA, WIETRZENIE

     • Nauka hybrydowa w klasach 4-8

     • Drodzy Uczniowie klas 4-8

      Już niebawem spotkamy się w szkole. Cieszymy się, że Was zobaczymy, że wypełnicie budynek gwarem i uśmiechem. Wiemy, że obawiacie się powrotu. Doskonale Was rozumiemy. Pierwszy dzień poświęcimy głównie na rozmowy i integrację.

      Oto jak będzie wyglądała organizacja pracy w dniach 17-28 maja 2021 r.

      • 17 maja – w szkole uczą się klasy czwarte, piąte i kl. 6b;
      • 18 maja – w szkole uczą się klasy: 6a, 6c, 6d oraz klasy siódme;
      • 19 maja – w szkole uczą się klasy czwarte, piąte, kl. 6c i kl. 6d;
      • 20 maja – w szkole uczą się klasy 6a, 6b, 7c, 7d oraz klasy ósme;
      • 21 maja – w szkole uczą się klasy czwarte, kl. 7a, kl.7b oraz klasy ósme;
      • 24 maja – w szkole uczą się klasy siódme i ósme;
      • 25-27 maja - egzamin ósmoklasisty - dni wolne dla pozostałych klas;
      • 28 maja – w szkole uczą się klasy piąte i szóste.

      Na nauczaniu zdalnym pozostają danego dnia klasy niewymienione.

      Od dnia 31 maja do szkoły na zajęcia stacjonarne przychodzą wszystkie klasy.

      Informujemy, że do końca roku szkolnego nie obowiązuje zmiana obuwia.

      Plan_lekcji_od_17_maja_2021r..pdf

       

      Do zobaczenia!

     • Obiady za miesiąc maj 2021 r.

     • Opłata za obiady za miesiąc maj 2021 r. wynosi:

      Klasy „0” – klasy III – 80 zł

      Wyżywienie przedszkole – 130 zł

      Klasy IV - VIII - 16 zł

      Płatne do 14-go maja 2021 r.

     • Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny

     • Szkoła Podstawowa w Pszczółkach była organizatorem Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego pt. "Pani Wiosna". Konkurs dedykowany był uczniom klas I-III.

      Oczywiście do udziału w konkursie przystąpili uczniowie z naszej świetlicy szkolnej.

      Z przyjemnością informujemy, że II miejsce w konkursie zajęła Olena Kahonovska z kl. IIa, a wyróżnienie otrzymała Antonina Kamińska z kl. IIc.

      WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ, A ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
    • Tel./Fax. /58/ 682-13-17 /58/ 683-08-50 Numery wewnętrzne: Sekretariat - 21 Dyrektor - 22 Portiernia - 23 Sala Gimnastyczna - 24 Pokój Nauczycielski - 25 Biblioteka - 26 Pedagog - 27 Świetlica - 28 Pielęgniarka - 29 Intendentka - 30 Z-ca dyrektora - 31 Księgowość - 32
    • sekretariat@rotmanka.com.pl
    • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450
    • Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn 83-010 Rotmanka Poland
    • Iwona Tanewska
    • Aleksandra Białk, Joanna Graczyk
    • Emilia Wiśniewska (sekretariat@rotmanka.com.pl)
    • Elżbieta Kusztal-Dworniczak (gl.ksiegowy@rotmanka.com.pl)
    • Małgorzata Zajączkowska-Matejko (kier.gosp@rotmanka.com.pl)
    • Justyna Pałaszyńska (kadry@rotmanka.com.pl)
    • Jadwiga Lipińska (intendent@rotmanka.com.pl)
    • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
    • (samorzad@rotmanka.com.pl)
    • "Przystanek Rotmanka" (redakcja@rotmanka.com.pl)
    • sekretariat@rotmanka.com.pl
    • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
   • Logowanie