• Wielki Maraton Czytelniczy klas II-III. Mamy Laureata i Finalistę!!!!!

     • Torończak Magdalena została laureatem,

      Pragacz Alicja została finalistą

      IX edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2020/2021 dla klas II-III

      pt."Spotkacie nowych przyjaciół".

      W tegorocznym konkursie protokoły końcowe nadesłały 204 szkoły i biblioteki.

      Wzięło w nim udział 3370 uczniów i 272 ich opiekunów z Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskiego,Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego.

      Komisja Wielkiego Maratonu Czytelniczego po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała 94 tytuły LAUREATA i 106 tytułów FINALISTY. Ponadto wyróżniła 126 uczniów z najlepszymi wynikami w szkołach, w którym nie ma Laureatów i Finalistów.

      Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Uczniom i ich Opiekunom, wszystkim Uczestnikom WMC Spotkacie Nowych Przyjaciół.

      Nagrody książkowe dla laureatów, finalistów i wyróżnionych ufundowało Miasto Gdańsk.

      UWAGA

      Ze względu na pandemię organizatorzy nie mogą przeprowadzić obecnie tradycyjnej Gali. W miarę rozwoju sytuacji poinformujemy wszystkich Uczniów i ich Opiekunów o terminie i metodzie wręczenia nagród i dyplomów. Nagrody będzie można odbierać w Filii Gdańskiej WiMBP przy ulicy Mariackiej 42 według następującego harmonogramu:

      - od 10 maja przez PRZEDSTAWICIELA szkoły, który odbierze pakiet dla WSZYSTKICH nagrodzonych z danejplacówki,

      - od 26 czerwca do 31 sierpnia (czyli po zakończeniu roku szkolnego – przez całe wakacje) opiekunowie ucznia(lub uczeń osobiście) będą mogli odebrać nagrody indywidualnie.

      Zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi Przedstawiciel szkoły powinien mailowo ustalić termin odbioru(minimum dzień wcześniej).

     • Wielki Maraton Czytelniczy kl. IV-VI. Mamy Laureata!!!!!

     • Anna Pragacz Laureatem Wielkiego Maratonu Czytelniczego klas 4-6

      pt. "Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca".

      Organizatorzy informują, że do Wielkiego Maratonu Czytelniczego na wszystkich czterech poziomach wiekowych zgłosiło się 309 placówek.

      W zmaganiach konkursowych wzięło udział 7752 uczniów pod opieką 885 nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych. Do tegorocznej edycji Maratonu „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” zgłosiło się 237 placówek.

      W Maratonie uczestniczyło 2401 uczniów pod opieką 327 nauczycieli.

      Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała 96 tytułów laureata, 96 tytułów finalisty i 121 wyróżnień. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie ze szkół, w których żaden uczeń nie zdobył tytułu Laureata ani Finalisty.

      Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom i ich nauczycielom, wszystkim uczestnikom WMC „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”!

      Nagrody funduje Miasto Gdańsk.

     • Zmiana organizacji pracy szkoły od 4 maja br.

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      zgodnie z zapowiedziami, przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń, uczniowie stopniowo powrócą do szkół. W pierwszym etapie zaplanowano powrót do nauki stacjonarnej wszystkich klas 1-3.

      W Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance planowana jest następująca organizacja edukacji:

      1. Grupy przedszkolne 4-latków i 5-latków – zajęcia odbywają się według stałego planu.

      2. Oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego „0a”, „0b” oraz „0c”  - zajęcia odbywają się w godzinach:

      • I zmiana: 7.40-12.40
      • II zmiana: 12.00-17.00

      3. Klasy I-III  – nauka stacjonarna zgodnie z planem zajęć obowiązkowych, rewalidacyjnych, terapeutycznych oraz dodatkowych.

      Wszystkie zajęcia odbywają się po stronie tzw. małej szkoły, wejście do budynku również od strony tzw. małej szkoły.

      4. Klasy IV-VIII przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych:

      zgodnie z dotychczasowym planem lekcji realizowane z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams.

      Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i pozalekcyjne – zajęcia ustalone zostaną po indywidualnym skontaktowaniu się nauczyciela z rodzicami. Forma zajęć dostosowana zostanie do indywidualnych potrzeb uczniów. Istnieje możliwość indywidualnej pracy z uczniem w szkole.

      Nauczyciele „wspomagający” – uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem (w przypadku zajęć prowadzonych z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams), dodatkowo kontaktują się z uczniami, nauczycielami i rodzicami w celu współorganizowania pracy.

       

      Pedagog szkolny

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024602

       

      Psycholog szkolny

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024502

      Pedagog i psycholog szkolny uczestniczą w zajęciach z wychowawcą oraz dodatkowo prowadzą warsztaty dla uczniów.

       

      Sekretariat szkoły

      Czynny codziennie w godzinach 7.30-15.30

      tel. 58 6821317

      tel. 500293450

       

      Biblioteka szkolna

      Czynna:

      poniedziałek w godzinach 7.30-12.30

      wtorek w godzinach 12.00 - 18.00

      środa w godzinach 7.30-12.30

      czwartek w godzinach 12.00 -18.00

      piątek w godzinach 9.00 -12.00

       tel. 58 6821317 wew. 26

       

      Świetlica szkolna

      Czynna codziennie  w godzinach 6.30-17.00

       

      Dyrektor szkoły

      tel. 513097116

       

      Iwona Tanewska

      Dyrektor szkoły

     • Alfik Matematyczny - wielki sukces Naszych Uczniów!!!!!

     • Dnia 25 lutego 2021 r. obyła się XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. W matematycznej rozgrywce wzięło udział ponad ok. 13 tysięcy uczestników, wśród których wyłoniono 100 laureatów.

      Pierwsze miejsce w kraju uzyskała Łucja Kudła z klasy 3a naszej szkoły

      JESTEŚMY BARDZO DUMNI!!!!!

      W grupie uczniów wyróżnionych znalazł się również Czarek Zaglaniczny z klasy 2a, który uzyskał X miejsce w województwie pomorskim.

      GRATULUJEMY!!!!!

      Szczegółowe informacje dotyczące wyników uczniów naszej szkoły znajdują się poniżej:

      Wyniki_-_Alfik_matematyczny.pdf

      Gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział  w konkursie, wyniki wszystkich Naszych Uczniów są imponujące!!!!

      BRAWO!!!!!

       

     • SZKOLNY KONKURS WIEDZY o KONSTYTUCJI 3 MAJA!!!

     •     W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym Konstytucji 3 Maja. Będzie to test wiedzy online na Testportalu.

      Zakres tematyczny konkursu:

      - okoliczności powstania Konstytucji 3 Maja (tło historyczne)

      - postaci związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja

      - zasady wprowadzone przez Konstytucję 3 Maja

      - znaczenie Konstytucji 3 Maja dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6, 7 i 8.

      Chęć udziału należy zgłosić do środy 5 maja na klasowym kanale historii pod postem o konkursie (w przypadku klasy 8b prosimy o wpisy na kanale wos).

      TERMIN KONKURSU: poniedziałek 10 maja godzina 11.00 (w godzinach porannych zostanie przesłany link w wiadomości prywatnej każdemu zgłoszonemu uczestnikowi. Link będzie aktywny o godzinie 11ej). Podczas wyłaniania zwycięzców pod uwagę brana będzie poprawność udzielonych odpowiedzi. W przypadku takiej samej ilości punktów kryterium rozstrzygającym będzie czas rozwiązania testu). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rozdziału nagród na kategorie klasowe w przypadku dużej liczby chętnych uczestników.

      Informacja o materiałach pomocnych w przygotowaniach do konkursu znajduje się na kanałach historii aplikacji Teams w poszczególnych klasach 6, 7 i 8.

      Zapraszamy do udziału!

      Monika Szumiłowska

      Katarzyna Gajtkowska

     • Alfik Humanistyczny - wielki sukces Naszych Uczniów!!!!!!

     • Dnia 11 marca 2021 r. odbyła się XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny. Startowało blisko 3,6 tys. uczestników, wśród których wyłoniono 74 laureatów.

      Wśród wyróżnionych uczniów klas drugich znaleźli się:

      II miejsce w województwie pomorskim - Maria Zucholl, z klasy 2d,

      III miejsce w województwie pomorskim - Jagoda Moskal z klasy 2a,

      IV miejsce w województwie pomorskim - Alicja Pragacz z klasy 2b,

      V miejsce w województwie pomorskim - Katarzyna Drapała z klasy 2a,

      V miejsce w województwie pomorskim - Nina Stworzyjanek z klasy 2a,

      X miejsce w województwie pomorskim - Aleksander Romik z klasy 2a,

      XII miejsce w województwie pomorskim - Olena Kahanowska z klasy 2a,

      XIV miejsce w województwie pomorskim - Lena Konkel z klasy 2a,

      XVII miejsce w województwie pomorskim - Konrad Sikorski z klasy 2a.


      Wśród wyróżnionych uczniów klas trzecich znaleźli się:

      II miejsce w województwie pomorskim - Magdalena Torończak z klasy 3c (11 miejsce w kraju),

      VII miejsce  województwie pomorskim - Tymon Bedełek z klasy 3b,

      X miejsce w województwie pomorskim - Vivien Sonrot z klasy 3b,

      XII miejsce w województwie pomorskim - Maja Fuchs z klasy 3c,

      XV miejsce w województwie pomorskim - Julia Marcinkowska z klasy 3a,

      XV miejsce w województwie pomorskim - Kornelia Wrycz-Rekowska z klasy 3a,

      XV miejsce w województwie pomorskim - Jakub Okuniewski z klasy 3c,

      XVIII miejsce w województwie pomorskim - Iza Bohdanowicz z klasy 3a.


      GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Szczegółowe informacje dotyczące wyników uczniów naszej szkoły znajdują się poniżej:

      Wyniki_-_Alfik_humanistyczny.pdf

      Gratulujemy uczniom, którzy wzięli udział  w konkursie, wyniki wszystkich Naszych Uczniów są imponujące!!!!

      BRAWO!!!!!


     • Zmiana organizacji pracy szkoły od 26 kwietnia br.

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      w związku z wprowadzeniem w klasach I-III województwa pomorskiego od 26 kwietnia br. nauki w trybie hybrydowym, organizacja pracy szkoły przedstawiać się będzie następująco:

      1. Grupy przedszkolne 4-latków i 5-latków – zajęcia odbywają się według stałego planu.

       

      2. Oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego „0a”, „0b” oraz „0c”  - zajęcia odbywają się w godzinach:

      • I zmiana: 7.40-12.40,
      • II zmiana: 12.00-17.00.

      3. Klasy I-III  – nauka hybrydowa, tj. nauka zdalna/stacjonarna naprzemiennie:

      • 26-30 kwiecień br. - nauka zdalna klasy: 1a, 1c, 1d, 2a, 3b, 3c

                                              nauka stacjonarna klasy: 1b, 2c, 2d, 2b, 3a

      • 4-7 maja br. - nauka zdalna klasy: 1b, 2c, 2d, 2b, 3a

                                     nauka stacjonarna klasy: 1a, 1c, 1d, 2a, 3b, 3c

      • w kolejnych tygodniach zgodnie z powyższym naprzemiennym układem.

      Wszystkie zajęcia odbywają się po stronie tzw. małej szkoły, wejście do budynku również od strony tzw. małej szkoły.

       

      4. Klasy IV-VIII przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych:

      zgodnie z dotychczasowym planem lekcji realizowane z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams.

       

      Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i pozalekcyjne – zajęcia ustalone zostaną po indywidualnym skontaktowaniu się nauczyciela z rodzicami. Forma zajęć dostosowana zostanie do indywidualnych potrzeb uczniów. Istnieje możliwość indywidualnej pracy z uczniem w szkole.

      Nauczyciele „wspomagający” – uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem (w przypadku zajęć prowadzonych z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams), dodatkowo kontaktują się z uczniami, nauczycielami i rodzicami w celu współorganizowania pracy.

       

      Pedagog szkolny

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024602

       

      Psycholog szkolny

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024502

      Pedagog i psycholog szkolny uczestniczą w zajęciach z wychowawcą oraz dodatkowo prowadzą warsztaty dla uczniów.

       

      Sekretariat szkoły

      Czynny codziennie w godzinach 7.30-15.30

      tel. 58 6821317

      tel. 500293450

       

      Biblioteka szkolna

      Czynna:

      poniedziałek w godzinach 7.30-12.30

      wtorek w godzinach 12.00 - 18.00

      środa w godzinach 7.30-12.30

      czwartek w godzinach 12.00 -18.00

      piątek w godzinach 9.00 -12.00

       tel. 58 6821317 wew. 26

       

      Świetlica szkolna

      Czynna codziennie  w godzinach 6.30-17.00

       

      Dyrektor szkoły

      tel. 513097116

       

      Iwona Tanewska

      Dyrektor szkoły

     • Konkurs fotograficzny "Wiosną przyroda budzi się do życia" - rozstrzygnięty!

     • Z przyjemnością informujemy, że konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Otrzymaliśmy aż 21 pięknych zdjęć ukazujących budzącą się do życia przyrodę.

      Jury (nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych oraz dyrekcja) miało wielki dylemat z wytypowaniem najlepszych prac. W ocenie prac konkursowych brano pod uwagę przede wszystkim ciekawe pod względem artystycznym zdjęcie z oryginalnym opisem oraz zgodność pracy z tematem.

      Zwycięzcy konkursu:

      1. miejsce - Weronika Richter kl. 8b

      2. miejsce - Maksymilian Sawicki kl. 6a

      3. miejsce - Bartosz Lisiecki kl. 4a

      Wyróżnienia: Jakub Wieczorek kl. 6a, Adam Sikorski kl. 5c, Lena Engel kl. 5c.

      DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie!

      Zwycięzcom GRATULUJEMY!

      organizatorzy:

      M. Kulas, M. Kiciak

      konkurs_fotograficzny_2021.pdf

     • NAKRĘTKI NA ZDROWIE

     • Zbieramy nakrętki dla jedenastoletniego ARTURKA!!!

       

      GDZIE: główne wejście do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance

      KIEDY: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

       

      Wrzuć nakrętki do specjalnie przygotowanego pojemnika, a otrzymasz 3 godziny w ramach WOLONTARIATU.

      Wrzucając nakrętki do pojemnika, zrób sobie zdjęcie
      i wyślij je (przez Teams) do opiekuna Samorządu Uczniowskiego (Ł. Pikus, M. Tomczyk, M. Kiciak).

       

      Chcesz dowiedzieć się więcej o Arturze Rosa?

      Odwiedź strony:

      https://www.youtube.com/watch?v=DiV2J_WAeAk

      www.arturek.net

      WARTO POMAGAĆ!!!

     • Obiady

     • Obiady za miesiąc kwiecień 2021 r.

      Opłata za obiady za miesiąc kwiecień 2021 r. wynosi:

      Klasy „0” – 40 zł

      Wyżywienie przedszkole – 65 zł

      Płatne do 23-go kwietnia 2021 r.

     • Finał Ogólnopolskiego Konkursu na największą liczbę kroków.

     • I miejsce w powiecie gdańskim!!!
      III miejsce w województwie!!!

      14 kwietnia zakończył się Ogólnopolski Konkurs na największą liczbę kroków. W akcji wzięło udział 500 szkół z całej Polski. Jest nam niezwykle miło poinformować, że 78 uczniów naszej szkoły podjęło wyzwanie. Dzięki ich ogromnej motywacji i aktywności zajęliśmy 60 miejsce w Polsce z liczbą 3552850 kroków!

      Zatem ogromne brawa i gratulacje dla wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli naszej szkoły. Za uświadamianie i zachęcanie do podejmowania różnych form aktywności fizycznej w obecnej sytuacji. A oto uczniowie naszej szkoły z największą ilością kroków:
      I miejsce Maja Lewandowska 216545 kroków,

      II miejsce Adam Sikorski 209371 kroków,

      III miejsce Maja Stefańska 159472 kroki,

      IV miejsce Marcin Mazur 157393 kroki,

      V miejsce Maja Pogorzelska 123529 kroków,

      VI miejsce Hubert Łys 113734 kroki,

      VII miejsce Gabriela Sarna 112632 kroki,

      VIII miejsce Marianna Starkiewicz 110721 kroków,

      IX miejsce Julia Gruszczyńska 109242 kroki,

      X miejsce Bartosz Gruszczyński 109040 kroków.

      GRATULUJEMY!!!!!

     • Relacja z przygotowań do obchodów Światowego Dnia Ziemi

     • 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych akcjach oraz projektach promujących postawę proekologiczną.

      A oto efekty pracy naszych uczniów!

     • Organizacja pracy szkoły od 19 kwietnia 2021 roku

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      w związku przyróceniem stacjonarnej pracy przedszkola organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

      1. Grupy przedszkolne 4-latków i 5-latków – zajęcia odbywają się według stałego planu.
      2. Oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego „0a”, „0b” oraz „0c”  - zajęcia odbywają się w godzinach: 7.40-12.40.
      3. Zajęcia opiekuńcze dla oddziałów „0” w godzinach: 6.30 -7.40 oraz 12.30 - 17.00.
      4. Klasy I-III  – praca zdalna z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams, z czego co najmniej 2 godziny dziennie zajęć edukacyjnych z wychowawcą w klasach I-II oraz co najmniej 3 godziny dziennie zajęć edukacyjnych z wychowawcą w klasach III;  zajęcia z języka angielskiego, muzyki oraz 1 godzina religii.
      5. Klasy IV-VIII przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych:
      • Klasy IV i VIII – zgodnie z dotychczasowym planem lekcji realizowane z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams.

       

      1. Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i pozalekcyjne – zajęcia ustalone zostaną po indywidualnym skontaktowaniu się nauczyciela z rodzicami. Forma zajęć dostosowana zostanie do indywidualnych potrzeb uczniów. Istnieje możliwość indywidualnej pracy z uczniem w szkole.
      2. Nauczyciele „wspomagający” – uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem (w przypadku zajęć prowadzonych z użyciem platformy edukacyjnej Microsoft Teams), dodatkowo kontaktują się z uczniami, nauczycielami i rodzicami w celu współorganizowania pracy.
      3. Świetlica szkolna proponuje wsparcie poprzez prowadzenie zajęć zdalnych dla klas I-III w formie materiałów zamieszczanych na blogach: 
      • dla klas I - www.swietlicarotmanka.blogspot.com 
      • dla klas II - www.swietlicarotmanka2.blogspot.com 
      • dla klas III - www.swietlicarotmanka3.blogspot.com       

      Pedagog szkolny

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024602

       

      Psycholog szkolny

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024502

      Pedagog i psycholog szkolny uczestniczą w zajęciach z wychowawcą oraz dodatkowo prowadzą warsztaty dla uczniów.

       

      Sekretariat szkoły

      Czynny codziennie w godzinach 7.30-15.30

      tel. 58 6821317

      tel. 500293450

       

      Biblioteka szkolna

      Czynna:

      poniedziałek w godzinach 7.30 - 12.30

      wtorek w godzinach 12.00 - 17.00

      środa w godzinach 7.30-12.30

      czwartek w godzinach 13.00 -17.00

      piątek w godzinach 7.30 -12.30

       

      tel. 58 6821317 wew. 26

       

      Świetlica szkolna

      Szkoła podstawowa jest obowiązana zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub wykonują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

      Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

       

       

      Dyrektor szkoły

      tel. 513097116

       

      Iwona Tanewska

      Dyrektor szkoły

     • Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

     • Kandydaci do klasy pierwszej zamieszkujący w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów złożonego do 17.05.2021 r.

      Karta zgłoszenia oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania - w załączeniu.

      Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 może być przyjęte dziecko, które:

      1) w roku 2021 kończy 7 lat (urodzone w 2014 r.),

      2) w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w roku 2015) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

      Obwód Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance obejmuje miejscowości: Rotmanka oraz Juszkowo ulice: Konwaliowa, Sasankowa, Jagodowa.

      Zgloszenie_do_klasy_pierwszej_SP_2021.pdf

      Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.pdf

     • Nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

     • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance zostały przekazane do publicznej wiadomości.

      Zainteresowanych zapraszamy do sprawdzenia wyników rekrutacji.

      Listy umieszczone zostały na tablicy informacyjnej - główne wejście do tzw. „dużej szkoły”.

      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć do dnia 22.04.2021 r.

     • Zmiana godzin pracy biblioteki szkolnej

     • W związku z przedłużeniem obostrzeń, informujemy, że od 12 kwietnia br. zmianie ulegają godziny pracy szkolnej biblioteki:

      poniedziałek - godz. 9.00 - 12.00

      wtorek - godz. 14.00 - 17.00

      środa - godz. 9.00 - 17.00

      czwartek - godz. 14.00 -17.00

      piątek - godz. 9.00 -12.00

       

      tel. 58 6821317 wew. 26

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
   • Tel./Fax. /58/ 682-13-17 /58/ 683-08-50 Numery wewnętrzne: Sekretariat - 21 Dyrektor - 22 Portiernia - 23 Sala Gimnastyczna - 24 Pokój Nauczycielski - 25 Biblioteka - 26 Pedagog - 27 Świetlica - 28 Pielęgniarka - 29 Intendentka - 30 Z-ca dyrektora - 31 Księgowość - 32
   • sekretariat@rotmanka.com.pl
   • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450
   • Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn 83-010 Rotmanka Poland
   • Iwona Tanewska
   • Aleksandra Białk, Joanna Graczyk
   • Emilia Wiśniewska (sekretariat@rotmanka.com.pl)
   • Elżbieta Kusztal-Dworniczak (gl.ksiegowy@rotmanka.com.pl)
   • Małgorzata Zajączkowska-Matejko (kier.gosp@rotmanka.com.pl)
   • Justyna Pałaszyńska (kadry@rotmanka.com.pl)
   • Jadwiga Lipińska (intendent@rotmanka.com.pl)
   • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
   • (samorzad@rotmanka.com.pl)
   • "Przystanek Rotmanka" (redakcja@rotmanka.com.pl)
   • sekretariat@rotmanka.com.pl
   • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
  • Logowanie