• Przedłużenie nauki zdalnej dla klas IV - VIII

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      Rząd przedłużył do 14 lutego br. naukę zdalną dla wszystkich uczniów powyżej klas I - III szkół podstawowych,

      w związku z czym przypominamy, że organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

      1. Grupy przedszkolne 4 - latków i 5- latków – zajęcia odbywają się według stałego planu.
      2. Oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego „0a”, „0b” oraz „0c”  - zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji obowiązującym od września (podział na pierwszą i drugą zmianę).
      3. Klasy I-III  - szczegółowy plan lekcji z podaniem sal, w których odbywać się będą zajęcia  znajduje się poniżej.

      Klasy pierwsze - zajęcia odbywają sie na terenie tzw. małej szkoły.

      Klasy drugie i trzecie - zajęcia odbywają się na pierwszym piętrze tzw. dużej szkoły (tam, gdzie dotychczas uczyły się klasy IV-VIII). Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym i korzystają z szatni w tej części szkoły.

      Świetlica szkolna tylko dla uczniów, których rodzice ze względu na czas pracy zawodowej nie mogą zapewnić dziecku opieki.

      Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach:

      • Grupa "0" - świetlica szkolna duża sala,
      • Grupa klas I - świetlica szkolna mała sala (ewentualne przejście z nauczycielem do sali nr 9),
      • Grupa klas II i III - sala nr 3.

      Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne dla klas I-III – zajęcia ustalone po indywidualnym skontaktowaniu się nauczyciela z rodzicami. Forma zajęć dostosowana zostanie do indywidualnych potrzeb uczniów. 

      plan_klas_1-3_od_18_stycznia_.pdf

       

      Klasy IV-VIII przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych,
      zajęcia wg obowiązującego do tej pory planu lekcji.

      Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne dla klas IV-VIII – bez zmian.

      Nauczyciele „wspomagający” uczniów klas IV-VIII – bez zmian.

       

       

      Pedagog szkolny - dla klas IV-VIII

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024602

       

      Psycholog szkolny dla klas IV-VIII

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024502

       

      Sekretariat szkoły

      Czynny codziennie w godzinach 7.30-15.30

      tel. 58 6821317

      tel. 500293450

       

      Biblioteka szkolna

      Czynna:

      poniedziałek w godzinach  7. 30-12.30i środa w godzinach  7. 30-12.30

      wtorek w godzinach 12.00 - 18.00

      czwartek w godzinach 12.00-18.00

      piątek w godzinach 9.00-12.00

      tel. 58 6821317 wew.26

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/202

      Dyrektor szkoły

      tel. 513097116

       

                                                                                Iwona Tanewska

        Dyrektor szkoły

     • Awans zawodowy 2021

     • Szanowni Państwo
      Dyrektorzy i Nauczyciele szkół
      i placówek województwa pomorskiego

      Uprzejmie proszę nauczycieli starających się o awans zawodowy, w szczególności na stopień nauczyciela dyplomowanego, o wnikliwe zapoznanie się z informacjami opublikowanymi na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku dotyczącymi awansu zawodowego (Dyrektor/Nauczyciel/Awans zawodowy) https://www.kuratorium.gda.pl/category/dyrektornauczyciel/awans-zawodowy/

      Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku znajdują się między innymi zaktualizowane wersje formularzy!

      Proszę nauczycieli starających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego o to, aby przed złożeniem wniosku wypełnili kartę informacyjną (w formie ankiety; będzie dostępna w marcu), a wydruk wypełnionej karty dołączyli do składanej dokumentacji.

      Proszę nauczycieli zatrudnianych od roku szkolnego 2021/2022 w kilku szkołach/placówkach, którzy w żadnej z tych szkół/placówek nie są zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar ich zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, o składanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty wniosków o wyznaczenie dyrektorów, którzy będą wykonywać czynności związane z odbywaniem przez nich stażu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej w dziale „Awans zawodowy”.

      Pomorski Kurator Oświaty
      Małgorzata Bielang

       

     • Zapraszamy do lektury

     • Fundacja Nowoczesna Polska na stronie www.wolnelektury.pl  udostępnia liczne lektury szkolne, a co 2 miesiące publikuje utwory współczesnych pisarzy. Od tego tygodnia w wolnym dostępie można przeczytać najnowszy utwór Radka Raka, laureata Nike 2020. W zasobach znajduje się twórczość wielu współczesnych autorów, zarówno poetów (m.in. Krystyna Miłobędzka, Julia Fiedorczuk), jak i prozaików (m.in. Magdalena Tulli, Łukasz Orbitowski). Pełna lista utworów znajduje się w katalogu.

      Zapraszamy do śledzenia nowości i zachęcania do lektury.

     • ,,NIEBO DO WZIĘCIA”

     • Uczniowie naszej szkolnej świetlicy wzięli udział w I Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Plastycznej ,,Niebo do wzięcia" pod patronatem wiceprezydenta Gdyni Pana Bartosza Bartoszewicza.

      Laureatami konkursu zostali:

      Antonina Kamińska - I miejsce w kategorii 5 - 7 lat,

      Wiktoria Gudaniec - I miejsce w kategorii 8 - 10 lat.

      Prace młodych artystów będą prezentowane na wirtualnej wystawie, o której niebawem poinformujemy.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy sukcesu!!!

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klas 1-3

     • Spotykamy się w poniedziałek 18 stycznia!

      Przypominamy, że:

      1. do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,
      2. uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
      3. przy wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk,
      4. rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
     • Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r.

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      w związku z powrotem klas I-III do nauki stacjonarnej organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

      1. Grupy przedszkolne 4 - latków i 5- latków – zajęcia odbywają się według stałego planu.
      2. Oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego „0a”, „0b” oraz „0c”  - zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji obowiązującym od września (podział na pierwszą i drugą zmianę).
      3. Klasy I-III  - szczegółowy plan lekcji z podaniem sal, w których odbywać się będą zajęcia  znajduje się poniżej.

      Klasy pierwsze - zajęcia odbywają sie na terenie tzw. małej szkoły.

      Klasy drugie i trzecie - zajęcia odbywają się na pierwszym piętrze tzw. dużej szkoły (tam, gdzie dotychczas uczyły się klasy IV-VIII). Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym i korzystają z szatni w tej części szkoły.

      Świetlica szkolna tylko dla uczniów, których rodzice ze względu na czas pracy zawodowej nie mogą zapewnić dziecku opieki.

      Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach:

      • Grupa "0" - świetlica szkolna duża sala,
      • Grupa klas I - świetlica szkolna mała sala (ewentualne przejście z nauczycielem do sali nr 9),
      • Grupa klas II i III - sala nr 3.

      Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne dla klas I-III – zajęcia ustalone po indywidualnym skontaktowaniu się nauczyciela z rodzicami. Forma zajęć dostosowana zostanie do indywidualnych potrzeb uczniów. 

      plan_klas_1-3_od_18_stycznia_.pdf

       

      Klasy IV-VIII przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych,
      zajęcia wg obowiązującego do tej pory planu lekcji.

      Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne dla klas IV-VIII – bez zmian.

      Nauczyciele „wspomagający” uczniów klas IV-VIII – bez zmian.

       

       

      Pedagog szkolny - dla klas IV-VIII

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024602

       

      Psycholog szkolny dla klas IV-VIII

      Kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 10.00-14.00

      tel. 798024502

       

      Sekretariat szkoły

      Czynny codziennie w godzinach 7.30-15.30

      tel. 58 6821317

      tel. 500293450

       

      Biblioteka szkolna

      Czynna:

      poniedziałek w godzinach  7. 30-12.30i środa w godzinach  7. 30-12.30

      wtorek w godzinach 12.00 - 18.00

      czwartek w godzinach 12.00-18.00

      piątek w godzinach 9.00-12.00

      tel. 58 6821317 wew.26

       

      Dyrektor szkoły

      tel. 513097116

       

                                                                                Iwona Tanewska

        Dyrektor szkoły

     • Zmiany w komunikacji gminnej

     • Od 18 stycznia 2021 r. przywrócenie w komunikacji gminnej szkolnego rozkładu jazdy

       

      W związku z przywróceniem nauki stacjonarnej dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych od 18 stycznia 2021r. w komunikacji gminnej wykonywanej przez firmę Albatros rozkłady jazdy zostaną przywrócone do obowiązujących w dni nauki szkolnej.

       

      Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2021r. komunikacja gminna jest obsługiwana przez nowego przewoźnika firmę Albatros. Niestety z uwagi na procedury i przepisy prawne zmianie ulega rozkład jazdy oraz numeracja linii komunikacyjnych

      Stare oznaczenie   Nowe oznaczenie

      841                           821

      842                           822

      843                           823

      844                           824

      845                           825

      846                           836

      847                           837

      848                           838

       

      Obowiązujący rozkłady jazdy dostępny jest na stronie Urzędu Gminy:

      https://www.pruszczgdanski.pl/asp/komunikacja-gminna,3,,1

       

      Sprzedaż biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych na komunikację gminną będzie prowadzony w Urzędzie Gminy w Juszkowie, ul. Zakątek 1 po złożeniu przez Szkołę wniosku na adres e-mail; dkamrowski@pruszczgdanski.pl – odbiór biletów miesięcznych 18 stycznia 2021r. w Urzędzie Gminy.

       

      Tak, jak w latach poprzednich w komunikacji gminnej gminy Pruszcz Gdański stosuje się wszystkie ulgi ustawowe oraz ulgi wynikające z prawa miejscowego w tym:

      • darmowe przejazdy dla opiekunów szkolnych sprawujących opiekę nad dziećmi w autobusie, zatrudnionych przez Gminę Pruszcz Gdański;
      • ulgowe ceny biletów na przejazdy jednorazowe dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów w następujący sposób:cena biletu ulgwego na jednorazowy przejazd obejmujący jedną strefę wynosi 2,50 zł, obejmującą dwie strefy wynosi 3,80 zł, a obejmującą trzy strefy wynosi 5,00 zł.
      • darmowe przejazdy dla osób, które ukończyły 75 rok życia oraz dla osób posiadających kartę seniora wydaną przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański, które ukończyły 70 rok życia.

      Cennik_biletow.pdf

     • Półkolonie w naszej szkole

     • Dzień 1.

      - kodowanie z ozobotami,

      - przeprowadzanie ciekawych doświadczeń,

      - gry i zabawy towarzyskie.

      Dzień 2.

      - gry i zabawy sportowe,

      - kodowanie na macie,

      - zajęcia plastyczne,

      - zabawy na świeżym powietrzu.

      Dzień 3.

      - zajęcia plastyczne,

      - gry i zabawy towarzyskie,

      - zabawy na świeżym powietrzu,

      - kodowanie z ozobotami,

      - kodowanie na dywanie.

      Dzień 4.

      - zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego,

      - przeprowadzanie ciekawych doświadczeń,

      - zabawy na świeżym powietrzu.

      Dzień 5.

      - gry i zabawy towarzyskie,

      - zabawy muzyczno - ruchowe,

      - kodowanie na macie,

      - zajęcia plastyczne,

      - zabawy na świeżym powietrzu.

     • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

     • W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ponadto uruchomiona została

      Bezpłatna infolinia 800 080 222

      gdzie dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać specjalistyczne wsparcie.

      Szczegółowe informacje: https://www.kuratorium.gda.pl/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych/

     • Szczegółowe informacje dotyczące organizacji półkolonii w naszej szkole

     •  

      Termin  realizacji: 11-15 stycznia 2021 r.

      Rozpoczęcie półkolonii każdego dnia:

      •  grupa I i grupa II – godz. 9.00,
      • grupa III i grupa IV – godz. 9.10.

      Zajęcia odbywają się na I piętrze szkoły (w części gdzie zajęcia mają klasy I-III).

      Dzieci udają się do szatni, gdzie oczekiwać na nich będą opiekunowie grup.

      Gupa I - opiekun p. Karolina Chmulak (sala nr 5)

      Klasa 1A, 1B, 1D chłopcy, 3B dziewczynki sala

      Gupa II - opiekun p. Marzena Myślak (sala nr 6)

      Klasa 2A chłopcy, 3A, IVA

      Gupa III - opiekun p. Kamila Dunajska (sala nr 8)

      Klasa 3B chłopcy, 3C

      Gupa IV - opiekun p. Izabela Dobroczek (świetlica szkolna)

      Klasa 1D dziewczynki, 2A dziewczynki, 2B, 2C

       

      Plan dnia:

      • 9.00 - 9.10 rozpoczęcie zajęć,
      • 9.10 - 9.30 integracja grupy,
      •  9.30 - 11.10 zajęcia w grupach, w tym: zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, informatyczne, pierwszej pomocy, doświadczalne,
      • 11.10 - 12.00 obiad w poszczególnych grupach,
      • 12.00-14.00 zabawy swobodne, gry towarzyskie, zajęcia muzyczno-ruchowe, sportowe.

      UWAGA

      W razie sprzyjającej aury będzie możliwość prowadzenia zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu (na terenie szkoły) w związku z czym prosi się o wyposażenie dzieci w odpowiednią odzież.

      Prosi się również o strój sportowy na zajęcia w sali gimnastycznej.

     • Przyłączamy się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

     •  

      Tegoroczny 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański będzie odbywać się on-line.

      Nie może nas tam zabraknąć, stąd wolontariusze będący uczniami naszej Szkoły już działają!!!!!!!!!!!

      Sztab uruchomił wirtualną puszkę, którą można zasilać przelewem przez Internet za pośrednictwem Mastercard i PayU.

      W tym roku przewodnie hasło zbiórki WOŚP brzmi: FINAŁ Z GŁOWĄ! Zbiórka będzie poświęcona zakupowi sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy. To już drugi finał WOŚP dedykowany laryngologii.

      Link do wirtualnej skarbonki sztabu WOŚP w Cieplewie

      https://eskarbonka.wosp.org.pl/fpatgc KLIKNIJ TUTAJ

      Sie ma!

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
    • Tel./Fax. /58/ 682-13-17 /58/ 683-08-50 Numery wewnętrzne: Sekretariat - 21 Dyrektor - 22 Portiernia - 23 Sala Gimnastyczna - 24 Pokój Nauczycielski - 25 Biblioteka - 26 Pedagog - 27 Świetlica - 28 Pielęgniarka - 29 Intendentka - 30 Z-ca dyrektora - 31 Księgowość - 32
    • sekretariat@rotmanka.com.pl
    • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450
    • Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn 83-010 Rotmanka Poland
    • Iwona Tanewska
    • Aleksandra Białk, Joanna Graczyk
    • Emilia Wiśniewska (sekretariat@rotmanka.com.pl)
    • Elżbieta Kusztal-Dworniczak (gl.ksiegowy@rotmanka.com.pl)
    • Małgorzata Zajączkowska-Matejko (kier.gosp@rotmanka.com.pl)
    • Justyna Pałaszyńska (kadry@rotmanka.com.pl)
    • Jadwiga Lipińska (intendent@rotmanka.com.pl)
    • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
    • (samorzad@rotmanka.com.pl)
    • "Przystanek Rotmanka" (redakcja@rotmanka.com.pl)
    • sekretariat@rotmanka.com.pl
    • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
   • Logowanie