• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia

     • Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wydłużeniu do 17 stycznia 2021 r. dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, którzy w tym czasie będą sprawowali osobistą opiekę nad dzieckiem.

      Należy pamiętać, że dodatkowy zasiłek nie jest wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

      Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

      Rodzicom dzieci do lat 8 sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

      • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
      • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
      • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

      Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:

      • jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).
      • gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

      Dla kogo organizowane są zajęcia opiekuńcze w szkołach? 

      Szkoły podstawowe mają obowiązek prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób:

      • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
      • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      • Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Rodzicom dziecka, którzy wystąpili do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką i korzystają z tej opieki  nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

      Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

      • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
      • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
      • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

      Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

      Szczegółowe informacje na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz sposobu składania wniosków znajdują się na stronie ZUS.

      Źródło: MEN

     • Półkolonie w Naszej Szkole (informacje uzupełnione o ramowy program oraz numery kont)

     • Informacje organizacyjne dotyczące półkolonii:

      1. Uczestnikami półkolonii są uczniowie klas I-IV.

      2. Termin: 11-15 stycznia 2021 r., od godz. 9.00 do godz. 14.00.

      3. Odpłatność za uczestnictwo w półkolonii wynosi 50 zł od ucznia (2 zł za 1 h x 5 h dziennie x 5 dni =   50 zł).

      4. Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców najpóźniej do dnia 5 stycznia 2021 r. (konto: 61 8335 0003 0117 9925 2000 0001).

      5. Odpłatność za obiady należy uiścić u pani Intendent lub wpłata na konto: 87 8335 0003 0118 7539 2000 0010, po 1 stycznia 2021 r.

      6.Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest przekazanie do sekretariatu szkoły do dnia 5 stycznia 2021 r. wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (poniżej link do pobrania karty).

      Link do pobrania karty kwalifikacyjnej

      https://www.kuratorium.gda.pl/druki-do-pobrania-wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy/

      W programie półkolonii: kodowanie z wykorzystaniem maty do kodowania i robotów, zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe oraz ciekawe doświadczenia fizyczne. Zajęcia ruchowe wspomagane będą przez instruktorów sportu. Szczegółowe programy dla grup oraz przydział uczniów do grup zostaną przekazane niezwłocznie po zakończeniu naboru uczestniów. 

       

      UWAGA

      Kartę kwalifikacyjną obowiązkowo wypełniają rodzice uczestnika. Uzupełnione karty kwalifikacyjne są warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonie. Wydrukowane karty będą dostępne również w sekretariacie szkoły.

       

      Półkolonie organizowane są zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.

      Wytyczne_MEN__MZ_i_GIS.pdf

       

      Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii zapoznają się z wytycznymi oraz akceptują Regulamin dotyczący warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance

      Regulamin_polkolonii.pdf

     • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

     • Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem.

      Konstanty Ildefons Gałczyński

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

            Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Uczniom i Rodzicom zdrowych, pogodnych i radosnych świąt. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni serca miłością i da siłę do podejmowania kolejnych wyzwań, a najpiękniejsze bożonarodzeniowe życzenia spełnią się w nadchodzącym Nowym Roku.

       

      Dyrekcja Szkoły wraz z Pracownikami

     • Nasza Szkoła przystąpiła do projektu "Lekcja:Enter"

     •  

      "Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023. W ramach projektu nauczyciele szkolą się w kierunku wykorzystywania istniejących zasobów online w swojej codziennej pracy, a także tworzą własne materiały. Projekt Lekcja:Enter jest realizowany przez partnerstwo trzech organizacji: Fundację Orange (lider projektu), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  i Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

     • Gminny Konkurs Świetlicowy

     • W ramach tegorocznego Gminnego Świetlicowego Konkursu Plastycznego pt. „Jesień w sadzie i ogrodzie” do naszej szkoły napłynęły prace dzieci z gminy Pruszcz Gdański. Konkurs rozstrzygany był w dwóch kategoriach  wiekowych – klas 0-I oraz II-III. Wszystkie prace były pięknie i starannie wykonane.

      W kategorii klas  0-I zwyciężyli :

      Ania Mendyk (ZSP w Borkowie)

      Dominik Karamać (ZSP w Borkowie)

      Piotr Bandys (ZSP w Borkowie)

      Wyróżnienia otrzymali :

      Michał Paciejewski (ZSP w Borkowie)

      Adam Thiel (ZSP w Borkowie)

      W kategorii klas II-III zwyciężyli:

      Natalia Walesiak (ZSP w Borkowie)

      Nina Balewska (SP w Przejazdowie)

      Zofia Reclaff (SP w Przejazdowie)

      Wyróżnienia otrzymali:

      Helena Kołnierzak (ZSP w Borkowie)

      Michał Thiel (ZSP w Borkowie)

       

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w dalszych edycjach konkursów  świetlicowych. Dziękujemy również rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w pomoc dzieciom. 

      Organizatorzy konkursu – wychowawcy świetlicy szkolnej w Rotmance

     • Podziękowania dla naszej szkoły

     •  

       

       

       

       

       

       

       

      Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej, przez całą jesień zbierali dary dla zwierząt ze Schroniska „Promyk” w Gdańsku. Dzieci podarowały karmę, koce, ręczniki oraz kosmetyki. W imieniu „potrzebujących” serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za okazałe serce.

      Wychowawcy świetlicy szkolnej w Rotmance

     • Szkolne zawody online w skokach na skakance

     • Nauczyciele wychowania fizycznego byli pomysłodawcami Szkolnych zawodów online w skokach na skakance. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas 4-8. Do ścisłego finału dotarło 16 osób.

      Najlepszy zawodnik Adam Sikorski w czasie 60 s dokonał 160 skoków.

      Zawody wyróżniał sposób dostarczenia nagród. Do uczniów osobiście przyjechał Mikołajkowy Kurier.

      Gratulujemy z całego serca zawodnikom oraz zaangażowanym rodzinom.

      Dziekujemy, że w tak trudnym czasie podjęli wyzwanie, dzięki czemu mogliśmy dostarczyć iskierkę radości. 

      Zdjęcia - wyniki zawodów.

     • SZKOLNA AKCJA PROMOWANIA KSIĄŻKI „Strefa szkolnego recenzenta”

     • I Cele akcji:
      1. Inspirowanie uczniów do czytania poprzez reklamowanie książek z biblioteki szkolnej.
      2. Wykorzystanie nowych technologii do promowania literatury dla młodzieży i czytania książek.
      3. Nabywanie umiejętności poszukiwania oraz udzielania porad czytelniczych.

      II Zasady udziału:
      1. Uczestnikiem akcji może być uczeń klas IV - VIII Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance.
      2. Jedna recenzja filmowa może być realizowana przez maksimum trzech uczniów.
      3. Akcja promocji książek trwać będzie do 30 maja 2021 r.
      4. Uczestnik może zmontować w ciągu trwania akcji dowolną ilość filmów promujących książki ze szkolnej biblioteki.
      5. Film może trwać od 2 do 4 minut.
      6. Parametry techniczne:
      - nośnik: płyta DVD, perdrive lub przesłane na adres: biblioteka@rotmanka.com.pl
      - w rozszerzeniu: wszystkie formy obsługiwane przez program Windows Media Player.
      7. Filmowa recenzja książki będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły/FB,
      po wcześniejszym zakwalifikowaniu przez wicedyrektor Joannę Graczyk i nauczyciela bibliotekarza Jolantę Burzyńską.
      8. Do publikacji nie zostaną przyjęte prace, które mogą narażać dobra osobiste innych osób na nich przedstawionych lub innych dóbr prawnie chronionych.

      Za opublikowany film promujący zbiory biblioteki szkolnej, uczeń otrzyma 4 punkty oraz 4 godziny w ramach wolontariatu.

      Filmy, które nie spełniają wymogów określonych w regulaminie nie podlegają ocenie.

     • Szlachetna Paczka – WIELKIE SERCE ROTMANKI

     • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Rotmance wraz z grupą studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek pielęgniarstwo) serdecznie dziękują za pomoc w zorganizowaniu akcji Szlachetna Paczka.

      Uczniowie naszej Szkoły, Rodzice, Wolontariusze, Mieszkańcy Rotmanki (i nie tylko) okazali wielką pomoc i (jak zawsze) nie zawiedli! Wolontariusze, przyjmujący dary dla rodziny, mieli pełne ręce roboty, jednak bezinteresowna pomoc sprawiała im wiele satysfakcji.

      „Bardzo podobało mi uczestniczenie w Szlachetnej Paczce. Ogromną przyjemność sprawiła mi pomoc innym i przygotowanie dla nich paczek. Chętnie wezmę udział w kolejnej takiej akcji. Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc.” – tak swój udział w akcji podsumowała jedna w wolontariuszek  Z. Gendek.

      Produkty chemiczne, żywność, artykuły papiernicze, ubrania, pościel i zabawki zostały zapakowane i zawiezione do potrzebującej rodziny. Ilość zebranych darów przedstawiają poniższe zdjęcia.

      Wśród darów znalazły się także imienne paczki dla dzieci, np. zaproszenie na warsztaty plastyczne do jednej z pruszczańskich pracowni, zabawki czy dziecięce mebelki.

      Wszystkim zaangażowanych w akcję – jeszcze raz -  DZIĘKUJEMY!

     • DRUGI Gminny Konkurs Plastyczny

     • DRUGI Gminny Konkurs Plastyczny

      „WIELCY ARTYŚCI inspiracją dla małych artystów. Vincent van Gogh – malarz nie tylko słoneczników”- ROZSTRZYGNIĘTY !

       

      Trudny czas towarzyszył tegorocznemu konkursowi. Zapewne nie wszystkie prace zdążyły powstać na zajęciach w szkolnych pracowniach. Niemniej dziękuję, że tej trudnej jesieni pozostaliście aktywni twórczo i na konkurs wpłynęło 20 bardzo różnych tematycznie jak i z zastosowaniem ciekawych technik plastycznych prac. Wszystkie łączył jeden motyw – inspiracja najwybitniejszym impresjonistą – Vincentem van Goghiem.

      A oto podsumowanie konkursu.

       

      1 miejsce – Nadia Bartosik kl.1 SP Wojanowo

      „Wazon z czerwonymi makami”

      2 miejsce - Michał Thiel kl.2 SP Borkowo

      „Portret listonosza Józefa Roulina”

      3 miejsce - Julia Nikiel kl.1 SP Wojanowo

      „Gwiaździsta noc”

       

      Wyróżnienia:

      1. Krystyna Rochoń kl.1 SP Wiślinka

      „Kruki nad łanem zboża”.

      2. Adam Thil kl.1 SP Borkowo

      „Półpostać anioła“

      3. Miron Seredyński kl.1 SP Borkowo

      „Gwiaździsta noc”

       

      Składam podziękowania Wszystkim uczestnikom konkursu i opiekunom, pod których nadzorem powstały te piękne prace. Wystawa prac wraz z rozdaniem nagród, uczestnictwem laureatów w specjalnie zorganizowanych warsztatach, a jednocześnie zaproszenie laureatów do wyboru najciekawszych prac van Gogha wykonanych przez uczniów SP w Rotmance zaplanowana jest na luty 2021 roku. O szczegółach i dokładnym terminie powiadomię każdą szkołę drogą e-mailową.

       

      Organizator konkursu – Lucyna Lewandowska.

     • Obiady XII 2020 r.

     •  

      Opłata za obiady za miesiąc grudzień 2020 r. wynosi:

      Klasy 0 – 80 zł

      Wyżywienie przedszkole – 130 zł

      Płatne do 10-go grudnia 2020 r.

     • Przystąpienie do realizacji projektu Bezpieczna Przystań

     • W ramach projektu m. in.: 

      1. Realizowane będą zajęcia wyrównujące różnice programowe pomiędzy polskim systemem edukacji a systemem kraju pochodzenia ucznia.
      2. Wdrożona będzie w klasach, do których uczęszczają dzieci imigrantów metoda tutoringu rówieśniczego. 
      3. Prowadzone będą szkolenia i konferencje dla nauczycieli.
      4. Prowadzone będą kursy języka polskiego dla uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji.
      5. Prowadzone będą kursy metodyczne dla nauczycieli - półroczne kursy do nauczania języka polskiego jako języka obcego.

       

      Projekt realizowany jest przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku

      ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1;

      Bezpieczna Przystań

      Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

      Projekt 33/12-2019 /FAMI „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu”

     • Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

     •  

      SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
      ODBYŁ SIĘ 21 LISTOPADA 2020 R.

       

      LAUREATAMI KONKURSU SĄ:

      1. MIKOŁAJ SIENIAWSKI
      2. OSKAR BAUM
      3. AGATA BEKISZ, MARCEL ROZENBERG, ADRIAN BAUM

       

      GRATULACJE!!! WIR GRATULIEREN!!!

       

      DZIEKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE
      I ZAPRASZAMY DO KOLEJNYCH JEGO EDYCJI 

       

      ALEKSANDRA CHMIELEWSKA

      ŁUKASZ PIKUS

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
    • Tel./Fax. /58/ 682-13-17 /58/ 683-08-50 Numery wewnętrzne: Sekretariat - 21 Dyrektor - 22 Portiernia - 23 Sala Gimnastyczna - 24 Pokój Nauczycielski - 25 Biblioteka - 26 Pedagog - 27 Świetlica - 28 Pielęgniarka - 29 Intendentka - 30 Z-ca dyrektora - 31 Księgowość - 32
    • sekretariat@rotmanka.com.pl
    • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450
    • Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn 83-010 Rotmanka Poland
    • Iwona Tanewska
    • Aleksandra Białk, Joanna Graczyk
    • Emilia Wiśniewska (sekretariat@rotmanka.com.pl)
    • Elżbieta Kusztal-Dworniczak (gl.ksiegowy@rotmanka.com.pl)
    • Małgorzata Zajączkowska-Matejko (kier.gosp@rotmanka.com.pl)
    • Justyna Pałaszyńska (kadry@rotmanka.com.pl)
    • Jadwiga Lipińska (intendent@rotmanka.com.pl)
    • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
    • (samorzad@rotmanka.com.pl)
    • "Przystanek Rotmanka" (redakcja@rotmanka.com.pl)
    • sekretariat@rotmanka.com.pl
    • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
   • Logowanie