Ochrona Danych Osobowych Obowiązek informacyjny art.13 RODO Nagrywanie uroczystości szkolnych przez rodziców. Zarządzenie w sprawie monitoringu

Ochrona danych Osobowych

Obowiązek informacyjny art.13 RODO

 

Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

 • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rotmance, ul. Al. Piłsudskiego 37 83-010 Straszyn
 •   za kontakt odpowiedzialny jest nasz Inspektor Ochrony Danych: e-mail: iod@rotmanka.com.pl
 • Przetwarzamy Twoje dane na podstawie przepisów prawa oświatowego, wyrażonej  dobrowolnej zgody, zawartej umowy.
 • Przetwarzamy następujące dane :imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia/wiek, dane adresowe, płeć, pesel, miejsce pracy rodziców,
 •  Twoje dane osobowe powierzyliśmy instytucjom realizującym niezbędne zadania z zakresu oświaty (umowa powierzenia )
 • Dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Twoje Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym (archiwizowanie) a zgody dobrowolne do zakończenia obowiązku szkolnego.
 •  Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych– zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

f) prawo do przenoszenia danych:

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@rotmanka.com.pl

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
  Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn
 • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450

Galeria zdjęć