Ochrona Danych Osobowych Obowiązek informacyjny art.13 RODO Nagrywanie uroczystości szkolnych przez rodziców. Zarządzenie w sprawie monitoringu

Ochrona danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna związana z monitoringiem  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa w Rotmance, 83-010 Straszyn, ul.Al.Piłsudskiego 37 , sekretariat@rotmanka.com.pl  ("Administrator"). Inspektor ODO- Katarzyna Kawczyńska iod@rotmanka.com.pl

2.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust.1  lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") oraz Art.108a Ustawa Prawo Oswiatowe z dn.14 grudnia 2016 r (Dz.U z 2018 r poz. 996, 1000, 1290)

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: ochrona bezpieczeństwa uczniów i pracowników  oraz mienia Szkoły podstawowej w Rotmance

4. Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności wizerunek .Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres: nie dłużej niż przez okres 7 dni.

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Monitorowanie obejmuje korytarze wewnątrz budynku i teren bezpośrednio przylegający do budynku.

 

Ewidencja_Zbiorow_Danych_Szkoly.pdf

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
    Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn
  • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450

Galeria zdjęć