Statut Szkoły Podstawowej w Rotmance, im. Karola Wojtyły Zasady oceniania Zasady oceniania zachowania Zasady oceniania - nauczanie początkowe PZO kl. IV PZO kl. V PZO kl. VI PZO kl. VII PZO kl. VIII Podręczniki IV-VI SP Podręczniki VII-VIII SP Regulamin przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce + wniosek + informacja RODO Regulamin przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe + wniosek + informacja RODO Procedury bezpieczeństwa Warunki ubezpieczenia InterRisk 2020/2021 Rezygnacja z ubezpieczenia Wniosek o wypłatę odszkodowania InterRisk Ogólne zasady wynajmu obiektów i pomieszczeń sportowych Regulamin Orlik Procedura udzielania zgody na indywidualny program lub tok nauczania Procedura postępowania z uczniem trudnym Karta zgłoszenia-Świetlica Regulamin świetlicy Deklaracja woli uczestnictwa w zajęciach religii, etyki Odsetki za obiady Regulamin wycieczek Profilaktyka zwalczania wszawicy Regulamin nagrody "KAROL" + wniosek Dowozy uczniów 2020/2021 Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rotmance Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 Opieka zdrowotna, opieka stomatologiczna Deklaracja Dostępności

Ważne Dokumenty

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego
1 1 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego  
2 14 października 2020r.  Dzień Edukacji Narodowej Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych
3 1 listopada 2020 r. Wszystkich Świętych Dzień ustawowo wolny od pracy
4 2 listopada 2020 r. Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych
5 11 listopada 2020 r. Narodowe Święto Niepodległości Dzień ustawowo wolny od pracy
6 23 - 31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna  
7 1 stycznia 2021 r. Nowy Rok Dzień ustawowo wolny od pracy
8 4-5 stycznia 2021 r. Święto Trzech Króli Dni wolne od zajęć  dydaktycznych 
6 stycznia 2021 r. Dzień ustawowo wolny od pracy
9 25 stycznia 2021 r. Ustalenie ocen śródrocznych  
10 1 - 14 lutego 2021 r.  Ferie zimowe  
11 1-6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna  
12 1 maja 2021 r. Święto Pracy Dzień ustawowo wolny od pracy
13 2 maja 2021 r. Święto Flagi Dzień ustawowo wolny od pracy
14 3 maja 2021 r. Konstytucji 3 Maja Dzień ustawowo wolny od pracy
15 25-27 maja 2021 r. Egzamin ósmioklasisty  Dni wolne od zajęć  dydaktycznych
16 3 czerwca 2021 r.  Boże Ciało Dzień ustawowo wolny od pracy
4 czerwca 2021 r. Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych
17 18 czerwca 2021 r. Ustalenie ocen końcoworocznych  
18 25 czerwca 2021 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego  
19 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie  

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
    Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn
  • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450

Galeria zdjęć